Facket direkt facketdirekt.nu

Film 4 - Sverige och omvärlden

Publicerades den

Längd: 6 min 16 sek

Område: Jämlikhet

Kopiera länk för delning

Samhällsvärnen, demokrati, välfärdsstat med mera, reser vi på nationalstatens grund. I internationella samarbeten som FN och EU kan samhällsvärnens förutsättningar stärkas, eller försvagas. I filmen presenterar Claes-Mikael Ståhl bland annat samspelet mellan Sverige och omvärlden.