Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Hemtjänst eller rutavdrag?

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Äldre uppmanas att köpa och göra rutavdrag för tjänster som de tidigare fick genom hemtjänsten. LO menar att detta undergräver jämlikheten i äldreomsorgen.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett särskilt rutavdrag för äldre. Samtidigt visar en granskning som gjorts av Åsa Plesner och Tankesmedjan Balans på uppdrag av Arena Idé att äldreomsorgen står inför stora nedskärningar. Nedskärningarna riskerar att leda till sämre arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen, men också att den service som äldre får som en del av hemtjänsten kommer att minska. Redan i dag uppmanas äldre att köpa och göra rutavdrag för tjänster som de tidigare fick genom hemtjänsten.

LO varnar för att detta riskerar att undergräva jämlikheten i äldreomsorgen, eftersom det framför allt är höginkomsttagare som kan göra rutavdrag. Nästan hälften av rutavdragen går redan i dag till de tio procent av befolkningen som har högst inkomster. 

Medverkande:

Ulf Rehnberg, särskild utredare, Rut-utredningen
Åsa Plesner, utredare, Tankesmedjan Balans
Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet
Ulrika Lorentzi, utredare LO

Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé

1 tim 30 min

Kopiera länk för delning