Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Hur bygger vi en bättre välfärd?

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Nyligen presenterade LO programmet Nystart för vanligt folk: Investera i Sverige. Här finns skarpa förslag för att göra Sverige till ett starkare och mer jämlikt land, ett program för högre tillväxt och lägre arbetslöshet.

Under hösten kommer Nystartsprogrammet att presenteras i en rad kunskapswebbinarier. I det sjunde och sista webbinariet belyser vi frågan Hur bygger vi en bättre välfärd?

Pandemin blottlade stora revor i välfärden, inte minst i äldreomsorgen. Ekonomiska resurser behöver tillföras så att villkoren för de anställda kan förbättras med fler fasta heltidsjobb. Det krävs också stora investeringar för att bygga framtidens hus till välfärden, inte minst för att möta upp de stora behov som växer i takt med att antalet äldre-äldre växer. LO vill se ökade investeringar i våra gemensamma välfärdsbyggnader.

Medverkande

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Maria Ahlsten, utredare Kommunal
Ulrika Lorentzi, utredare LO
Torbjörn Hållö, LO-ekonom, LO

Moderator: Eric Sundström

62 min

Kopiera länk för delning