Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Hur får du koll på era kemiska hälsorisker på jobbet?

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Professor Ann-Beth Antonsson guidar kortfattat om faropiktogram och säkerhetsdatablad. Du får på ett enkelt vis tre matnyttiga tips för direkt koll, men också till djupare kunskaper.

"Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt". Det är rubriken för den arbetsmiljökampanj som genomförs inom EU under åren 2018-2019. Det finns ett stort behov av ökad medvetenhet och kunskap över vilka kemiska hälsorisker vi utsätts för på jobbet. Många exponeras för kemikalier under stora delar av sin arbetsdag, enstaka ämnen och flertalet ämnen som även blandar sig med varandra.

I den europeiska företagsundersökningen genomförd av Europeiska arbetsmiljöbyrån, om nya och växande arbetsmiljörisker, rapporterade 38 procent av företagen att kemiska och biologiska ämnen i form av vätskor, ångor eller damm användes på deras arbetsplatser.

På många arbetsplatser används flera farliga ämnen i omlopp för olika arbetsuppgifter. I sitt arbete är det lätt att som arbetstagare komma i kontakt med flera hundra olika kemiska ämnen som kan vara allt från akut farliga och dödliga till långtidsverkande cancerframkallande eller efter en kortare användning framkalla exempelvis astma, eksem och allergi.

Kemiska hälsorisker måste tas på allvar och förebyggas av arbetsgivaren, men vi behöver alla förstå att farliga ämnen är vanligare än vi tror, och var och en behöver lära sig mer om de kemiska hälsoriskerna på sitt jobb. Vad ska vi vara uppmärksamma på och var ska man börja för att lära sig mer?

Den här korta och informativa filmen med professor Ann-Beth Antonsson, IVL, hjälper dig och dina arbetskamrater i ert arbete att förebygga kemiska hälsorisker och få en säkrare och friskare arbetsplats!

5 min 50 sek

Kopiera länk för delning