Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Kan arbetsmarknadsutbildningen lösa kompetensbristen?

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Motverka brist på arbetskraft

Svenska ILERA-föreningen arrangerar ett webbinarium där politiken, forskningen, Arbetsförmedlingen och parterna ger sin bild av de utmaningar som arbetsmarknadsutbildningen står inför.

Den svenska ekonomin har återhämtat sig väl efter den kris som orsakades av pandemin. Efterfrågan på arbetskraft är stor och prognoser pekar på att bristen på arbetskraft med efterfrågade kompetenser kommer att fortsätta öka. Inte minst finns betydande kompetensbehov till följd av den pågående klimatomställningen och stora industrisatsningar i norra Sverige.

Regeringen har i regleringsbrevet för 2022 gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla arbetet med arbetsmarknadsutbildning med syfte att motverka brist på arbetskraft.

Arbetsmarknadsutbildningen ska öka i omfattning samtidigt som resultaten efter avslutad utbildning ska förbättras, särskilt för utrikes födda kvinnor. Arbetsförmedlingen ska ta vara på kunskap om arbetsgivares efterfrågan på arbetskraft genom dialog med branschorganisationer och andra relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Program

Inledning Mats Wadman, ordförande svenska ILLERA.

Statssekreterare Roger Mörtvik redovisar bakgrunden till uppdragen och hur man ser på Af och arbetsmarknadsutbildningen.

Anders Forslund, Professor emeritus IFAU, ger en sammanfattning av kunskapsläget om arbetsmarknadsutbildningen. Utifrån forskningen vad är problemet med a-utbildningens volym och anpassning. Vad bör förändras.

Mattias Andersson, Bitr. avdelningschef Arbetsförmedlingen, redovisar hur man arbetar med att förbättra arbetsmarknadsutbildningens effektivitet och roll för att minska arbetskraftsbristen, utifrån Regleringsbrevet för 2022 och tidigare uppdrag.

Diskussion mellan inledarna samt Maria Rosendahl, näringspolitisk chef teknikföretagen, Laura Hartman, chefsekonom LO och Anders Barane, utredare SKR.

Mer information om ILERA-föreningen

 

1 tim 33 min

Kopiera länk för delning