Facket direkt facketdirekt.nu
Film!

KAPITEL 5. Delaktighet: Grunden till sammanhållning

Publicerades den

Längd: 23:18

Område: Facklig utbildning

Kopiera länk för delning

När vi gör saker tillsammans uppstår samhörighet. Ett jobb lägger grunden till den kanske viktigaste delaktigheten. Kapitlet diskuterar arbetet betydelse m.m.

--> 1