Facket direkt facketdirekt.nu

Lansering av LOs internationella strategi

Publicerades den

Längd: 1 tim 58 min

Område: Internationellt

Kopiera länk för delning

Hur kan vi samarbeta globalt för att värna demokratin och stå upp för fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet?

Vad har svenska fackföreningar ute i världen att göra? Vilken är fackets roll i främjandet av demokratin? Vad innebär UD:s nya satsning på fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet? Hur kan vi samarbeta för att värna demokratin och stå upp för fackliga rättigheter?

Välkomna till lanseringen av LOs internationella strategi och ett interaktivt on line-samtal med inspel från flera av världens hörn. 

Medverkande:

Ann Linde, utrikesminister (S)
Susanna Gideonsson, LOs ordförande

Samtalsledare: Loa Brynjulfsdottir och Oscar Ernerot, LO