Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

LOs representantskap hösten 2023

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Vid mötet medverkar finska LOs ordförande Jarkko Eloranta som beskriver hur den finska högerringens politik slår mot löntagarna (vi beklagar den felaktiga namnskylten).

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Antagande av dag- och arbetsordning
4. Val av två ordförande
5. Val av sekreterare
6. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
8. Politiska läget samt beslut om stöduttalande till finska LO
9. Fyllnadsval
    a) Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
10. Ersättning till kommande LO-ledning
11. Rapport: Gemensamma förhandlingar på arbetsmiljöområdet
12. Avslutning 

54 min

Kopiera länk för delning