Facket direkt facketdirekt.nu

Om digitala skyddsronder

Publicerades den

Längd: 5 min 30 sek

Område: Arbetsmiljö

Kopiera länk för delning

Linda Forså är regionalt skyddsombud för IF Metall i Sörmland. Här delar hon med sig av erfarenheterna från corona-pandemin och hur de gått från fysiska besök på företagen till digitala, administrativa, skyddsronder.

Vi ställer inte in - vi ställer om!

Linda Forså är regionalt skyddsombud för IF Metall i Sörmland. Här delar hon med sig av erfarenheterna från corona-pandemin och hur de gått från fysiska besök på företagen till digitala, administrativa, skyddsronder.

Filmen är framtagen inför Skyddsombudens dag onsdag 21 oktober 2020.