Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Omställning och kompetensutveckling - också för LO-kvinnor!

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Trygghet i förändring

LO vill att vanligt folk ska ges möjlighet att utbilda sig mitt i livet. Alla måste ges möjlighet att påverka sin arbetssituation och planera sitt arbetsliv. Det framtida arbetslivet ställer stora krav på kompetensutveckling, vidareutbildning och jobbväxling.

Ett nytt omställnings- och utbildningspaketet ger helt nya möjligheter till omställning, men hur säkerställer vi att möjligheterna kommer alla till del?

  • Hur ser vi till att resurserna inte enbart når redan studievana? Att inte mäns utbildningar prioriteras framför kvinnors som vi sett inom arbetsmarknadspolitiken? 
  • Hur fångar vi upp behoven av utbildning och ny kompetens inom kvinnodominerade LO-branscher som handel och service, tjänstesektorn och vård och omsorg?
  • Vilket ansvar har politiken och vad ansvarar arbetsgivarna för? Hur når utbildningsinsatserna människor i hela Sverige och inte enbart i storstadsregionerna? Och hur rustar vi dem som står långt från arbetsmarknaden?

I ett nyfiket och konstruktivt samtal vill vi staka ut vägen mot jämlika OCH jämställda utbildningsvägar. 

Medverkande:

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Susanna Gideonsson, ordförande LO
Fredrik Hillelson, Grundare & VD Novare Human Capital
Christer Bergqvist, chef på Enheten för kompetensförsörjning och livslångt lärande, Myndigheten för yrkeshögskolan

Moderator: Laura Hartman, chefsekonom, LO

58 min

Kopiera länk för delning