Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Saltsjöbaden 1938

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Saltsjöbadsavtalet kallas det huvudavtal som tecknades mellan LO och SAF 1938. Avtalet slår fast spelreglerna på arbetsmarknaden och blir startpunkten på den svenska modellen.

3 min

Kopiera länk för delning