Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Ta tillbaka kontrollen över vuxenutbildningen – hur gör Stockholms stad?

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Hur kan politiken ta tillbaka den demokratiska kontrollen över den kommunala vuxenutbildningen? Vi tittar närmare på exemplet Stockholm.

Flera branscher kämpar med att hitta rätt kompetens, samtidigt som många personer behöver utbildning för att kunna ta de jobb som finns. Att lösa denna missmatchning skulle innebära en vinst för såväl individen som arbetsgivaren och samhället i stort.

Stockholms stads vuxenutbildning drivs som en marknad. Det skapar problem med ett överutbud och inställda kurser, samt attraherar oseriösa aktörer. Styret i Stockholms stad arbetar därför med en ny inriktning för vuxenutbildningen i Stockholm med färre aktörer och bättre villkor.

Medverkande

Arvid Vikman Rindevall, ansvarar för arbetsmarknads-, jämställdhets- och personalfrågor i Stockholms stad (S)
Anna Ekström, ordförande i ABF Stockholm, tidigare utbildningsminister (S)
Johan Enfeldt, välfärdsutredare LO

Moderator: Ulrika Lorentzi, LO

Den demokratiska kontrollen över välfärden

Att ta tillbaka den demokratiska kontrollen i välfärden var en central fråga i valrörelsen 2022. Men hur gör vi det och vilka fallgropar och farbara vägar finns? I LOs seminarieserie "Ta tillbaka den demokratiska kontrollen – så funkar det" utgår vi från konkreta exempel och diskuterar lärdomar och vägar framåt.

 

50 min

Kopiera länk för delning