Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Webbinarium om penningpolitikens fördelningseffekter

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

LO, Finansutskottet och Riksbanken diskuterar fördelningseffekterna av dagens penningpolitik. Vilka effekter har penningpolitiken på den långsiktiga fördelningen av inkomster och förmögenhet samt på inflation och sysselsättning?

Expansiv penningpolitik leder till högre tillgångspriser och därmed högre kapitalinkomster. Samtidigt stiger sysselsättningen vilket ger högre arbetsinkomster. Sett till de totala inkomsterna motverkar dessa två effekter varandra. De flesta studier visar att penningpolitiken har små effekter på inkomstfördelningen.

Däremot leder högre tillgångspriser till att förmögenhetsfördelningen blir ojämnare eftersom tillgångarna inte är jämnt fördelade bland hushållen. Men vice riksbankschef Henry Ohlsson framhåller att det finns glömd förmögenhet i Sverige som mildrar dessa effekter.

Medverkande

Henry Ohlsson, vice riksbankschef
Åsa Westlund, ordförande i riksdagens finansutskott (S)
Ola Pettersson, LOs chefsekonom

Samtalet leds av Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom.

1 tim

Kopiera länk för delning