Pressmeddelanden

 • LO i Almedalen

  För tolfte året i rad deltar LO i Almedalen på Hamnplan 5 i Visby (Score Bar & Restaurant). I år har vi samlat seminarierna under temat jämlikhet. Vi erbjuder ett brett utbud av seminarier. Ta en titt i vårt program, kom förbi, lyssna och delta gärna i diskussionerna. Varmt välkommen till Hamnplan 5, LOs mötesplats, där vi diskuterar frågor som är viktiga för LO-förbundens 1,5 miljoner medlemmar, men också för många andra. 

 • Pressträff med LOs ordförande i Almedalen

  Välkommen till en informell pressträff med LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Vi bjuder på frukost och presenterar LOs arrangemang under Almedalsveckan samt färdriktningen för LO under de kommande fyra åren. 

 • Varken semesterresa eller fritidshus för var tredje arbetare

  Klasskillnaderna ökar, även på semestern. Nästan var tredje arbetare, 32 procent, hade varken råd att åka på semester eller tillgång till fritidshus eller husvagn det senaste året. Motsvarande inom tjänstemannayrken var endast 15 procent. 

 • Kongressrapporten är antagen

  LO-kongressen har ställt sig bakom kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.  

 • Arbetsgivare som exploaterar migrantarbetare ska åtalas

  LO ska verka för att arbetsgivare som utnyttjar och exploaterar arbetstagare från tredje land ska åtalas och dömas för dessa brott. 

 • LO stärker sitt klimat- och miljöfokus

  LO-kongressen har beslutat att miljö- och klimatfrågorna ska beaktas i LOs kommande näringspolitiska program samt att LO tillsammans med förbunden ska ta fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram. 

 • Ja till TTIP, men med förnuft

  LO välkomnar förhandlingarna om TTIP, ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Svensk fackföreningsrörelse har och har alltid varit positiv till frihandel. LO menar att ökad handel mellan EU och USA är av godo för svensk ekonomi och våra medlemmar.   

 • LO stöder kampen för fackliga rättigheter i Hong Kong

  LO-kongressen uttalade på måndagen sitt starka stöd för Kinas enda fria fackförening, Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU,  i dess kamp för demokrati, mänskliga och fackliga rättigheter i Hong Kong. Se uttalandet i sin helhet nedan. 

 • Marknadsdriven skola inte likvärdig

  Möjligheterna att göra vinst på svensk skola måste begränsas. Det beslutade LOs kongress idag. Under den kommande kongressperioden ska LO verka för att skolan ska drivas utifrån demokratiska beslut – inte av bolag med stora vinstintressen.    

 • Karl-Petter Thorwaldsson: Dags att vända utvecklingen i den svenska skolan!

  - Den viktigaste frågan för LO de kommande åren är ökad jämlikhet.  Det är ett arbete som måste börja redan i skolan. Skolan ska kompensera för skillnader som barn bär med sig hemifrån. Men så är det inte i Sverige längre, och det är LO-medlemmarnas barn som drabbar hårdast. Det är dags att vända utvecklingen i den svenska skolan!

 • Fler måste omfattas av arbetslöshetsförsäkringen

  LO-kongressen har idag beslutat att LO ska verka för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring. Under kommande kongressperiod ska LO prioritera att arbeta för att betydligt fler i LO-yrken omfattas av försäkringen, att det införs en enhetlig ersättningsnivå under hela arbetslöshetstiden, att taket för högsta ersättning höjs, samt att 75-dagarsregeln i a-kassan tas bort.  

 • Fackligt förtroendevalda ska ha rätt till a-kassa

  LO ska fortsätta arbetet med att verka för att fackliga förtroendeuppdrag ska kunna ligga till grund för a-kasseersättning om man blir arbetslös. LO ska också verka för att fackliga förtroendeuppdrag får tillgodoräknas på ett liknande sätt när den sjukpenningsgrundade inkomsten i socialförsäkringen bestäms. Det beslutade kongressen idag. 

 • LOs kulturpris 2016 till läsfrämjande

  LO har i år valt läsfrämjande som tema för kulturpriset. Läsning och läsförståelse är förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är också en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet. 

 • Sverige behöver en skatteöversyn

  LO ska verka för att det görs en bred översyn av det svenska skattesystemet som kan leda fram till en skattereform. Det beslutade kongressen idag. 

 • Ökat fokus på jämlikhet

  LO ska tillsätta en jämlikhetsutredning. Utredningen ska leda fram till en kongressrapport på temat jämlikhet till kongressen 2020. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • EU måste införa ett socialt protokoll.

  LO ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • Tandvård ska kosta som sjukvård

  Högkostnadsskyddet som gäller för sjukvård ska också gälla för grundläggande tandvård och dagens åldersgräns för fri tandvård ska höjas till 25 år. De kraven antogs på fredagen av LOs kongress. 

 • Vårdköer ska vara lika för alla

  Det ska inte vara möjligt att köpa sig förbi vårdköer, menar LOs kongress. Under den kommande kongressperioden ska LO därför driva kravet att stoppa privata sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att köpa sig före i sjukvården. 

 • LO vill ha individualiserad föräldraförsäkring

  LO-kongressen beslutade idag att LO ska driva på för en individualisering av föräldraförsäkringen, så att hälften av dagarna är knutna till vardera föräldern. Kongressen gick därmed emot LO-styrelsens rekommendation att avvakta resultatet av den pågående Föräldraförsäkringsutredningen. 

 • LO vill ha samtyckeslag

  LO ska verka för införandet av en lagstiftning som innebär att samtycke ska vara utgångspunkten för alla sexuella relationer och aktiviteter. Det beslutade en enig LOs kongress idag. 

Sida 10 av 461...78910111213...46