Pressmeddelanden

 • Finns det tvångs- och slavarbetare i Sverige?

  LO bjuder in till seminarium om trafficking, människohandel och tvångsarbete i Sverige. Andelen människor som tvingas arbeta eller utnyttjas genom tvångsarbete i världen ökar men hur ser det ut i Sverige? Hur kan skydda dem som är mest utsatta. Alltfler länder ratificerar ILOs protokoll mot tvångsarbete. Vad skulle det betyda för Sverige om vi följde efter? 

 • Ylva Johansson gästar LOs representantskap våren 2016

  Onsdag den 18 maj 2016 samlas LOs representantskap med start kl 10.00, på ABF i Stockholm, Sveavägen. Socialdemokraternas arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson, gästtalar vid mötet. 

 • – Vår motståndare är SD, inte deras väljare.

  – Vi måste lyssna till de människor som attraheras av högerextremismens budskap. Det är högerextremismen vi ska bekämpa, inte de som röstar på den. Vi måste ta till oss de frågor dessa väljare ställer men visa att det är arbetarrörelsen som har svaren.   

 • Rudolf Meidner-priset delas ut

  2015 års Rudolf Meidner-pris har tilldelats ekonomhistorikern Malin Nilsson för hennes avhandling: Att ta hem arbetet - fackliga perspektiv på lönearbete i egna och andras hem. I samband med att Karl-Petter Thorwaldsson delar ut priset diskuteras hennes avhandling vid ett seminarium. 

 • Investera för jämlikhet är temat för LOs 28:e kongress

  Den 17 till 20 juni håller LO sin 28:e kongress, i City Conference Center i Stockholm (fd Folkets Hus). De 300 ombuden från LOs 14 medlemsförbund, LOs representantskap och LOs styrelse samlas för att gemensamt ta ställning till 306 motioner som kommit in från förbunden. Ombuden ska också behandla förslagen i LOs stora kongressrapport ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”. 

 • Hotar EU den svenska modellen?

  Måndagen den 9 maj firar vi Europadagen med ett seminarium om EU och den svenska kollektivavtalsmodellen. Trots att EU-fördraget inte ger EU kompetens att reglera löner har utvecklingen på senare år visat att det trots allt är möjligt. Förståelsen för vad partsautonomin innebär och vilka fördelar den medför är liten i EU:s institutioner. Hur kan politiken och arbetsmarknadens parter säkerställa respekten för kollektivavtalssystemet inom ramen för EU-samarbetet? 

 • LOs andre vice ordförande på 1 Maj: ”Tillsammans skapar vi ett solidariskt Sverige för alla”

  -Hjältarna i våra folkrörelser går att räkna i hundratusental. När människor behöver oss, då ställer vi upp! Hur skulle det se ut om inte ni fanns! Ert arbete här i stan inspirerar - ni gör skillnad! 

 • LO på 1 maj: Jämlikhet viktigaste uppgiften

  – Ett av arbetarrörelsens allra viktigaste uppdrag är jämlikhet. Jämlikhet är centralt för Sveriges framtid som modernt och konkurrenskraftigt samhälle, jämlikhet är avgörande för vår frihet och jämlikhet är fredens möjliggörare i världen. 

 • LOs ordförande på 1 Maj: – Minst 70 procent av lönen i pension!

  – Även en arbetare ska ha rätt till anständig pension. Därför har LOs förbund enats om att pensionsnivån senast år 2028 ska vara lägst 70 procent av slutlönen. Ett första steg måste tas redan nästa mandatperiod. 

 • LO på 1 maj: Höjda löner är vägen framåt

  För att möta framtidens utmaningar behöver vi höjda löner och mer kvalificerade jobb, inte tvärtom. Det slog LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson fast när han talade i Skara och Tidaholm på 1 maj.

 • Klart med LO-avtal för bemanningsanställda

  LO har enats med sin motpart om ett nytt avtal för bemanningsanställda. En central fråga har gällt vilka lönevillkor de bemanningsanställda ska ha när de står till arbetsgivarens förfogande utöver bokad tid. Avtalet följer LO och Svenskt Näringslivs rekommendation till arbetsmarknadens parter i avtalsrörelsen 2016. 

 • LOs andre vice ordförande 1 maj-talar i Eskilstuna

  LOs andre vice ordförande, Ingela Edlund, 1 maj-talar i år i Eskilstuna. Tider och platser enligt nedanstående program: 

 • LOs ordförande 1 maj-talar i Landskrona och Malmö

  LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, 1 maj-talar i år i Landskrona och i Malmö. Tider och platser enligt nedanstående program: 

 • LOs Torbjörn Johansson 1 maj-talar i Skara och Tidaholm

  LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson 1 maj-talar i år i Skara och Tidaholm. Tider och platser enligt nedanstående program: 

 • LOs Tobias Baudin 1 maj-talar i Kumla och Örebro

  LOs förste vice ordförande Tobias Baudin 1 maj-talar i år i Kumla och Örebro. Tider och platser enligt nedanstående program: 

 • Utbildningsbrister äventyrar den svenska modellen

  Det går bra för den svenska ekonomin. Hög tillväxt och stark sysselsättningstillväxt ger förutsättningar för att klara utmaningarna för den svenska modellen. Detta visar Ekonomiska utsikter våren 2016. 

 • Nytt material från LO: Skolinformation om arbetsmarknaden

  LO har under många år informerat gymnasieelever om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Nu har vi tagit fram ett helt nytt material som vänder sig till både elever och till lärare. Förutom en klassrumspresentation ingår även ett särskilt lektionsupplägg för lärare. Materialet är helt opolitiskt och tillgängligt gratis via webben. 

 • LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

  LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. I rapporten läggs särskilt fokus kring finansieringen av välfärden och etablering av nyanlända. 

 • LO kräver ordning och reda i bemanningsbranschen

  Bemanningsföretagen kräver ökade möjligheter till visstidsanställningar, ett treårigt avtal och frysta garantilöner. De är några av de försämringar för bemanningsanställda som arbetsgivarna vill se. 

 • Utvärdering av LO-samordningarnas jämställdhetssatsningar

  LO har haft svårt att uppnå tillräckliga resultat med att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Även om kvinnodominerade branscher har fått högre procentuella löneökningar har det motverkats av skillnader i löneglidning och redan betydande löneskillnader i utgångsläget. Dessutom har löneökningarna i de kvinnodominerade branscherna ofta kombinerats med försämringar av övriga anställningsvillkor. Detta visar LOs oberoende utvärdering av avtalsrörelserna 2004-2013 utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Sida 12 av 461...9101112131415...46