Pressmeddelanden

 • LOs ordförande på 1 Maj: – Minst 70 procent av lönen i pension!

  – Även en arbetare ska ha rätt till anständig pension. Därför har LOs förbund enats om att pensionsnivån senast år 2028 ska vara lägst 70 procent av slutlönen. Ett första steg måste tas redan nästa mandatperiod. 

 • LO på 1 maj: Höjda löner är vägen framåt

  För att möta framtidens utmaningar behöver vi höjda löner och mer kvalificerade jobb, inte tvärtom. Det slog LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson fast när han talade i Skara och Tidaholm på 1 maj.

 • Klart med LO-avtal för bemanningsanställda

  LO har enats med sin motpart om ett nytt avtal för bemanningsanställda. En central fråga har gällt vilka lönevillkor de bemanningsanställda ska ha när de står till arbetsgivarens förfogande utöver bokad tid. Avtalet följer LO och Svenskt Näringslivs rekommendation till arbetsmarknadens parter i avtalsrörelsen 2016. 

 • LOs andre vice ordförande 1 maj-talar i Eskilstuna

  LOs andre vice ordförande, Ingela Edlund, 1 maj-talar i år i Eskilstuna. Tider och platser enligt nedanstående program: 

 • LOs ordförande 1 maj-talar i Landskrona och Malmö

  LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, 1 maj-talar i år i Landskrona och i Malmö. Tider och platser enligt nedanstående program: 

 • LOs Torbjörn Johansson 1 maj-talar i Skara och Tidaholm

  LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson 1 maj-talar i år i Skara och Tidaholm. Tider och platser enligt nedanstående program: 

 • LOs Tobias Baudin 1 maj-talar i Kumla och Örebro

  LOs förste vice ordförande Tobias Baudin 1 maj-talar i år i Kumla och Örebro. Tider och platser enligt nedanstående program: 

 • Utbildningsbrister äventyrar den svenska modellen

  Det går bra för den svenska ekonomin. Hög tillväxt och stark sysselsättningstillväxt ger förutsättningar för att klara utmaningarna för den svenska modellen. Detta visar Ekonomiska utsikter våren 2016. 

 • Nytt material från LO: Skolinformation om arbetsmarknaden

  LO har under många år informerat gymnasieelever om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Nu har vi tagit fram ett helt nytt material som vänder sig till både elever och till lärare. Förutom en klassrumspresentation ingår även ett särskilt lektionsupplägg för lärare. Materialet är helt opolitiskt och tillgängligt gratis via webben. 

 • LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

  LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. I rapporten läggs särskilt fokus kring finansieringen av välfärden och etablering av nyanlända. 

 • LO kräver ordning och reda i bemanningsbranschen

  Bemanningsföretagen kräver ökade möjligheter till visstidsanställningar, ett treårigt avtal och frysta garantilöner. De är några av de försämringar för bemanningsanställda som arbetsgivarna vill se. 

 • Utvärdering av LO-samordningarnas jämställdhetssatsningar

  LO har haft svårt att uppnå tillräckliga resultat med att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Även om kvinnodominerade branscher har fått högre procentuella löneökningar har det motverkats av skillnader i löneglidning och redan betydande löneskillnader i utgångsläget. Dessutom har löneökningarna i de kvinnodominerade branscherna ofta kombinerats med försämringar av övriga anställningsvillkor. Detta visar LOs oberoende utvärdering av avtalsrörelserna 2004-2013 utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 • Minst 70 procent av lönen i pension

  Förläng rätten till sjukersättning till 67 år, så att den som är utsliten inte tvingas ta ut pensionen i förtid. Och inför en ”gas” i pensionssystemet som höjer pensionerna när det uppstår överskott, precis som dagens ”broms” sänker dem vid underskott. 

 • Seminarium om LOs jämställdhetssatsningar under avtalsrörelserna 2004 till 2013

  LOs styrelse har låtit arbetsmarknadsjournalisten Anna Danielsson Öberg göra en oberoende utvärdering av avtalsrörelserna 2004 till 2013 ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten, Vägen mot sammanbrottet, visar att LO-samordningarnas jämställdhetssatsningar inte gett avsedd effekt på lönerna i de kvinnodominerade arbetaryrkena. Varför lyckas inte LO bättre då det gäller mer jämställda löner? Vad händer med den svenska lönebildningsmodellen om parterna inte lyckas rätta till osakliga och förlegade löneskillnader? 

 • Vad krävs för en hållbar pension?

  LOs utredare Renée Andersson och LO-ekonom Mats Morin presenterar slutrapporten från LOs pensionsutredning med konkreta förslag för ett hållbart pensionssystem. 

 • Kvinnor halkar efter i lön

  Kvinnor i arbetaryrken har halkat efter lönemässigt under åren 2012 – 2014. År 2014 tjänade arbetarkvinnor i snitt 17 860 kronor före skatt när vi tar hänsyn till arbetstiden. Det är bara 73 procent av vad män i arbetaryrken tjänade. Det visar Sveriges Jämställdhetsbarometer 2016 som LO presenterar idag.   

 • Jämställdhetsbarometern 2016

  Nu är det dags för 2016 års utgåva av Sveriges Jämställdhetsbarometer. Barometern är en årligt återkommande LO-rapport. Syftet är att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken. 

 • Jämställdhetsbarometern 2016

  Nu är det dags för 2016 års utgåva av Sveriges Jämställdhetsbarometer. Barometern är en årligt återkommande LO-rapport. Syftet är att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken. 

 • Makteliten – klyftorna större än någonsin

  LO presenterar idag sin sextonde rapport i serien om maktelitens inkomster: ”Makteliten – klyftorna större än någonsin”. Rapporten visar att inkomstskillnaden mellan en vanlig löntagare och makteliten i samhället är den största i modern tid. År 2014 hade de 200 toppositionerna i snitt en årlig inkomst före skatt motsvarande 18 industriarbetarlöner. 

 • Pressträff: Makteliten – klyftorna större än någonsin

  För 16:e året i rad presenterar LO rapporten Makteliten som jämför inkomstskillnaderna mellan vanliga löntagare och Sveriges maktelit. Undersökningen speglar makt­elitens inkomstutveckling från 1950 och framåt. Den omfattar närmare 200 maktpositioner i bland annat näringsliv, politik och media. I årets rapport ingår också en undersökning av den globala arbetsmarknaden för högt uppsatta chefer 

Sida 13 av 471...10111213141516...47