Fråga facket Fråga facket

"Vi måste få ett stopp på kvinnors skitarbetsliv"

Jämlikhet En man i ett tjänstemannayrke tjänar dubbelt så mycket som en arbetarkvinna. Tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete är i särklass vanligast bland kvinnor i arbetaryrken. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Berit Müllerström och Karl-Petter Thorwaldsson efterlyser en jämställdhetspolitik anpassad till arbetares villkor.

Januariöverenskommelsen försämrar för LO-kvinnorna

I Sveriges Jämställdhetsbarometer 2019 presenteras unika siffror som visar arbetstidens betydelse för lönen. Resultatet, som kallas faktisk månadslön, är slående.

LO-kvinnor har den i särklass lägsta genomsnittliga faktiska månadslönen. Deltidsarbete på grund av att heltidsarbeten saknas och fysiskt och psykiskt krävande arbetsuppgifter är två av de mest centrala orsakerna, enligt LO.  

- Heltidsjobb med bra arbetsmiljö måste bli norm på hela arbetsmarknaden. Här måste arbetsgivarna ta ett mycket större ansvar. Vi måste få ett stopp på kvinnors skitarbetsliv, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Utöver faktiskt månadslön visar jämställdhetsbarometern 2019 att januariöverenskommelsen innehåller reformer som riskerar att ytterligare försämra villkoren i kvinnodominerade LO-yrken. 

- I stället för att rusta arbetskraften för bra jobb och satsa på den generella välfärden ligger fokus på att subventionera fram lågproduktiva och lågavlönade jobb i privat servicesektor. Det behövs en jämställdhetspolitik som är anpassad till arbetares villkor. Risken är stor att politiken leder till en urholkad välfärd för vanligt folk och en subventionerad VIP-välfärd för rika, genom utökade rut-tjänster, säger LOs andre vice ordförande Berit Müllerström.  

Fakta Sveriges jämställdhetsbarometer 2019  

  • Den genomsnittliga faktiska månadslönen, där hänsyn tas till arbetstid, är 21 000 kronor för kvinnor i arbetaryrken och 42 100 kronor för män i tjänstemannayrken.  Tjänstemannamännens lön är alltså dubbelt så hög som arbetarkvinnors.  
  • Hälften av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid. Det beror framför allt på att de inte får en heltidsanställning och i andra hand på att arbetet är för krävande för att orka jobba heltid. Var fjärde arbetarkvinna har en tidsbegränsad anställning. Endast 4 av 10 arbetarkvinnor har fast heltidsanställning    
  • Några viktiga jämställdhetsreformer för LO-medlemmar: heltid som norm på hela arbetsmarknaden, trygga anställningsformer - avskaffa allmän visstidsanställning. Mer fokus på förbättrad arbetsmiljö, individualiserad föräldraförsäkring och barnomsorg när föräldrar jobbar, även på kvällar, helger och nätter.    

Rapporten Sveriges jämställdhetsbarometer 2019 hittar du här

Se presskonferens 6 mars 2019 (LO Play)

Bilder visade vid pressträffen (pdf)