Fråga facket Fråga facket

Avtal klart om etableringsjobb

Arbetsmarknad LO, Svenskt Näringsliv och Unionen har ingått avtal om etableringsjobb, en särskild anställning som ger alla långtidsarbetslösa en ny möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO, Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv samt Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

Verktyg för integration på arbetsmarknaden

Den som står långt från arbetsmarknaden har svårt att gå från utanförskap till egen försörjning. Under pandemin ökade antalet långtidsarbetslösa.

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, LO och Unionen om etableringsjobb blir därför ett viktigt verktyg för ökad integration och inkludering på arbetsmarknaden. Genom parternas gemensamma ansvarstagande kommer fler människor få möjlighet att ta ett första steg in på en arbetsplats.

- I dag är 100 000 långtidsarbetslösa samtidigt som det råder brist på många yrkesgrupper. Med etableringsjobb kan långtidsarbetslösa skaffa sig kunskaper och erfarenheter som krävs på arbetsmarknaden. Etableringsjobb ska som huvudregel leda till en tillsvidareanställning på heltid där den etableringsanställde arbetat. Arbetsgivare ska alltså inte använda etableringsjobb i syfte att sänka sina arbetskraftskostnader, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

- Överenskommelsen om etableringsjobb sänker risken och kostnaden för företag att anställa långtidsarbetslösa samtidigt som den öppnar dörren in till arbetsmarknaden för Sveriges långtidsarbetslösa. Överenskommelsen innebär att vi lägger en viktig och ny pusselbit i integrationspusslet. För att uppgörelsen ska bli verkstad krävs nu att LO:s förbund antar uppgörelsen, säger Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

- Etableringsjobb blir verklighet, det kommer spela stor roll i att få långtidsarbetslösa och nyanlända till arbete. Även flyktingar från Ukraina som enligt massflyktsdirektivet får uppehållstillstånd kan få en väg in till svensk arbetsmarknad genom etableringsjobben. Överenskommelsen om etableringsjobb är en positiv nyhet för alla dem som idag står utan tryggheten som ett arbete innebär och ännu ett bevis på att den svenska modellen levererar effektiva lösningar på samhällsproblemen, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

Fakta om etableringsjobben:

  • Etableringsjobben kommer att erbjudas till två grupper av arbetssökande: nyanlända som varit i Sverige upp till tre år samt långtidsarbetslösa. Genom etableringsjobb får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, så att den sammanlagda inkomsten motsvarar lägstalönen i ordinarie kollektivavtal. Kostnaden delas ungefärligt lika mellan staten och arbetsgivaren.
  • Som längst kommer arbetstagaren att kunna ha ett etableringsjobb under två års tid. Därefter ska etableringsjobbet i normalfallet övergå i en tillsvidareanställning.
  • Avtalet träder i kraft 1 januari 2023, men kan börja tillämpas först efter att regeringen har genomfört förordningsändringar i enlighet med parternas krav.

Se pressträffen här 

Förhandlingsprotokoll - Avtal om arbete i etableringsjobb (pdf)