Fråga facket Fråga facket

Bra att genomförandet av minimilönedirektivet hålls på miniminivå

Kollektivavtal Arbetsmarknadens EU-råd anser att det är viktigt att regeringen lägger kraft på att understödja Danmarks talan om ogiltigförklaring av minimilönedirektivet i EU-domstolen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har i dag tagit emot betänkandet från utredningen om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner.

- Utredaren har samarbetat nära och lyssnat på parterna under utredningen. Utredningen står upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen, vilket innebär att genomförandet inte kommer att gå utöver vad direktivet som ett minimum kräver, säger Torbjörn Johansson avtalssekreterare på LO. LO är under 2023 ordförande i Arbetsmarknadens EU-råd.

- Vår utgångspunkt för genomförandet har varit – och är fortsatt – att EU inte får reglera löneförhållanden. Direktivet varken kan eller får leda till förändringar av den svenska lönebildningen som parterna i den svenska modellen har ansvar för. Minimilön är så kallad nationell kompetens och måste fortsätta vara det, säger Torbjörn Johansson.

Arbetsmarknadens EU-råd anser att det är viktigt att regeringen lägger kraft på att understödja Danmarks talan om ogiltigförklaring av minimilönedirektivet i EU-domstolen. 

- Att Danmarks talan prövas i EU-domstolen är viktigt för den som tror på EU som rättsstat. Som medlemsstat har Sverige både en rättighet och en skyldighet att driva på för att domstolen prövar om lagstiftaren har hållit sig inom den kompetens som medlemsstaterna tilldelat EU, säger Torbjörn Johansson.

Arbetsmarknadens EU-råd ser fram emot fortsatt nära dialog med Regeringskansliet och är redo att bidra i arbetet utifrån sitt partsansvar för den svenska lönebildningsmodellen.

Om Arbetsmarknadens EU-råd

I syfte att på ett bättre och mer långsiktigt sätt tillvarata de gemensamma intressen som finns beträffande arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå, bildade parterna inom den privata sektorn, d.v.s. Landsorganisationen i Sverige, Förhandlings- och samverkansrådet PTK och Svenskt Näringsliv, Arbetsmarknadens EU-råd den 1 oktober 2018.

Samarbetet har sin utgångspunkt i gemensamma intressen och en samsyn kring självregleringens roll och betydelse.

Susanna Gideonsson, ordförande LO, Martin Linder, ordförande PTK och Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, är EU-rådets högsta representanter. Under 2023 är LO ordförande i rådet.