Fråga facket Fråga facket

Enigt LO sluter upp bakom HRF

Kollektivavtal På tisdag och torsdag lägger Hotell- och restaurangfackets, HRF:s, medlemmar ner arbetet på ett antal arbetsplatser över hela Sverige. Orsaken är att motparten, arbetsgivareföreningen Visita, vägrar att ge HRF:s medlemmar samma löneökningar som industrin och andra LO-förbund redan har fått. Om arbetsgivarna skulle få sin vilja igenom skulle det inte bara drabba de hotell- och restauranganställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det HRF kräver ligger inom ramen för industrinormeringen. Det betyder att HRF:s krav följer normen 5,4 procents löneökningar under 29 månader plus den låglönesatsning som industrin har förhandlat fram inom ramen för sina avtal. Visita hävdar att denna normering ska betalas med villkorsförsämringar för HRF:s medlemmar. Det kan vi aldrig acceptera.

LOs styrelse konstaterar att HRF:s krav rör alla LO-förbund. Vi står därför helt enade bakom HRF. Vi utgår från att Visita även denna gång tar sitt förnuft till fånga och träffar avtal i linje med HRF:s krav.

Att neka HRF:s medlemmar industrins normering just i år är särskilt provocerande. De hotell- och restauranganställda kan inte jobba hemifrån. De har burit svensk besöksnäring genom pandemin och de står fortfarande i främsta ledet när viruset härjar i samhället.

Att gå ut i konflikt är inget som svensk fackföreningsrörelse gör lättvindigt. Men ibland är det nödvändigt. Den strid HRF nu tvingas ta för rättvisa löner och trygga jobb är också vår strid. Därför backar samtliga LOs förbund givetvis upp Hotell- och restaurangfackets stridsåtgärder. Vi är alla beredda att vidta de åtgärder som krävs för att HRF ska få ett avtal som följer industrinormen.