Fråga facket Fråga facket

Feministiskt stipendium till regionalt skyddsombud från Musikerna

Jämställdhet Årets facklig-feministiska stipendium på 50 000 kronor tilldelas Meta Fagerström från Musikerna. Med projektet #upptilldans vill hon förbättra arbetsmiljön för kvinnliga dansbandsmusiker.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Meta Fagerström vill sätta fokus på sexuella trakasserier och andra former av diskriminering som är en del av många kvinnliga dansbandsmusikers vardag. Foto: Gert Fagerström

Projektet #upptilldans

- Kvinnor i dansbandsbranschen har drabbats särskilt hårt av de restriktioner som coronapandemin medfört i kultursektorn. De tillhör en del av LO-familjen som sällan uppmärksammas av allmänheten. Därför känns det givet att just det här projektet får årets stipendium, säger Susanna Gideonsson, LOs ordförande.

Sexuella trakasserier

Med hjälp av LOs feministiska stipendium kommer berättelser från kvinnliga dansbandsmusiker samlas in, vilket bland annat ska resultera i både närverksträffar och en manifestation.

- Dansbandskulturen är en av våra största folkrörelser och borde vara inkluderande, inte exkluderande. Mitt mål med projektet är att sätta fokus på sexuella trakasserier och andra former av diskriminering, som är en del av många kvinnliga dansbandsmusikers vardag, säger Meta Fagerström, RSO och aktiv styrelseledamot i Musikerförbundets avd. 14.

Stipendiet delades ut på LOs representantskap den 20 oktober. 

Läs mer om projektet på musikerförbundets hemsida.

LOs stipendium inom området facklig feminism

LO vill uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet. LO har därför inrättat ett årligt stipendium på 50 000 kr inom området facklig feminism.

Stipendiet delas ut till medlemmar och förtroendevalda i LOs medlemsförbund som vill genomföra ett konkret projekt eller aktivitet i syfte att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Årets stipendium tilldelas alltså Meta Fagerstöm och projektet #upptilldanz.