Fråga facket Fråga facket

Klyftorna fortsätter att öka mellan makteliten och vanligt folk

Jämlikhet Inkomstskillnaden mellan en vanlig löntagare och makteliten i samhället är återigen den största någonsin. 2018 hade den ekonomiska eliten i Sverige en inkomst motsvarande 61 gånger industriarbetarlönen visar LOs årliga rapport ”Makteliten – i en bubbla”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

VD:arna på de svenska storföretagen drar ifrån

I rapporten Makteliten - i en egen bubbla studeras inkomstutvecklingen mellan 1950–2018 för en grupp som LO kallar makteliten. Det är omkring 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, media och andra viktiga samhällsområden.

2018 hade de 50 direktörerna på svenska storföretag som ingår i undersökningen en genomsnittlig inkomst motsvarande 60,8 industriarbetarlöner. Årsinkomsten för storbolagens vd:ar är alltså i många fall långt mycket högre än vad en arbetare tjänar på en hel livstid. Detta är en ökning från året innan då den relativa inkomsten för denna grupp motsvarade 59,2 industriarbetarlöner.

- LO är mitt i en avtalsrörelse där det ska förhandlas om högre löner för närmare 3 miljoner löntagare. Det är mycket magstarkt att arbetsgivarna vill växla ner löneökningstakten för vanligt folk, när makteliten och vd:arna på de svenska storföretagen fortsätter att dra ifrån mer och mer för varje år, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO.

I Sverige ökar inkomstskillnaderna snabbast

Den inkomst som LO mäter för makteliten är den sammanräknade inkomsten bestående av arbetsinkomst samt inkomster från kapital. År 2018 var den genomsnittliga sammanräknade inkomsten före skatt i makteliten drygt 7,48 miljoner kronor. Den genomsnittliga inkomsten för de 50 topp-vd:arna i undersökningen var 22,82 miljoner kronor att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på 375 333 kronor.

- De ökande inkomsterna för näringslivstopparna är del av en större och mycket oroande samhällstrend med ökande ekonomisk ojämlikhet. Sverige är det land i OECD där inkomstskillnaderna ökat snabbast de senaste decennierna, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO.

Ladda ned rapporten Makteliten – i en egen bubbla (pdf)