Fråga facket Fråga facket

LO: Arbetarkvinnors deltidsarbete kostar 5 000 per månad

LO:s bearbetning av SCB:s lönestrukturstatistik för år 2022 visar att arbetarkvinnors deltidsarbete innebär ett inkomsttapp på mer än 5 000 kronor per månad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Vad man faktiskt får i plånboken spelar roll. Den politiska debatten utgår från att alla arbetar heltid. Så är det inte. Många, framför allt kvinnor jobbar ofrivillig deltid. Den politiska debatten borde dels utgå från detta faktum, dels sträva efter att förändra det, säger Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.

När man talar om löneskillnader mellan olika grupper räknas lönerna upp till heltid. Men många arbetar kortare än heltid, i deltidsarbete och i tidsbegränsade anställningar. Det är särskilt vanligt inom kvinnodominerade arbetaryrken. Då blir också den månatliga inkomsten lägre. Endast fyra av tio arbetskvinnor har en fast heltidsanställning. Att göra på detta sätt döljer en än större inkomstojämlikhet.

– Många, inte minst LO-förbundens medlemmar, har just nu en extremt pressad ekonomi. Många lever utan marginaler. Boendekostnader och fortsatt höga matpriser gröper stora hål i medlemmarnas plånböcker. Arbetsgivare måste börja erbjuda heltidstjänster, säger Susanna Gideonsson.

Den viktigaste orsaken till att man arbetar deltid inom arbetaryrken är att heltidsarbete inte erbjuds.  Att arbetet är för fysiskt eller psykiskt tungt är andra viktiga anledningar.

– Arbetslivet måste anpassas så att det är möjligt att arbeta heltid. Att påstå att kvinnor väljer deltid är en enkel undanflykt för landets arbetsgivare. Istället borde de se till att arbetsmiljön möjliggör heltidsarbete för alla, säger Susanna Gideonsson.

Bland tjänstemän är det vanligare att man går ned i arbetstid för att ta hand om sina barn.

– Den arbetslivs- och jämställdhetspolitik som förts i Sverige de senaste tjugo åren har bortsett från arbetarkvinnors villkor. Den har riktat in sig på en resursstark medelklass, säger Susanna Gideonsson.

Fakta om arbetarkvinnor i arbetslivet 

  • Endast 4 av 10 har en fast heltidsanställning. 
  • Ungefär hälften av arbetar deltid. 
  • I genomsnitt arbetar kvinnor i arbetaryrken cirka 80 procent av en heltid 
  • Men många vet inte hur stor tjänst de har – det beror på att många är anställda per timme eller vid behov.

LO vill:  

Pengarna måste fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken.

  • Fasta heltider måste vara norm på alla delar av arbetsmarknaden. 
  • Prioritera att höja lägstalönerna.
  • Arbetsmarknadens parter behöver ta ett betydligt större ansvar för jämställda löner.  
  • Regeringen beshlevr taa ansvar för att driva en politik för jämlika ekonomiska villkor. Exempelvis en delad föräldraförsäkring, barnomsorg utanför kontorstider och stärkt välfärd.