Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Fortsatt hög arbetslöshet - fel läge att strama åt

Arbetslösheten biter sig nästa år fast på höga nivåer, enligt LO-ekonomernas nya prognos. Samtidigt sker en global omläggning av finanspolitiken i åtstramande riktning. Det vore fel väg att gå för Sverige nu, anser LO-ekonomerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-ekonomerna presenterade idag sin nya konjunkturprognos med namnet ”Fel läge att strama åt”.

-          Penningpolitiken har i många länder, inklusive Sverige, börjat röra sig i mer åtstramande riktning. Det finns tecken globalt på att finanspolitiken läggs om i samma riktning. Det vore helt fel väg att gå i det här läget. Om arbetslösheten ska brytas måste finanspolitiken tillåtas vara expansiv, säger LO:s chefsekonom Laura Hartman.

LO-ekonomernas prognos är att arbetslösheten biter sig fast på 7,8 procent även under nästa år. Det är en alltför hög nivå. Förutom ett fortsatt högt efterfrågetryck krävs aktiv politik. LO-ekonomerna konstaterar att långtidsarbetslösheten är hög och att det i denna grupp finns många med språkbrister eller kort utbildning. Men det finns också stora grupper bland de arbetslösa, med god utbildningsnivå och kortare arbetslöshetstid, som med rätt insatser borde ha stora möjligheter att snabbt komma i arbete.

-          För båda de här grupperna krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik, om än av olika slag. Vad vi efterlyser är helt enkelt den klassiska svenska omställningspolitiken för att stötta människor att få ett arbete, säger Laura Hartman.

Hela prognosrapporten hittar du här: https://www.lo.se/start/lo_fakta/ekonomiska_utsikter_varen_2022