Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: ”Inflationschocken är över – men inte konsekvenserna”

Svensk BNP växer endast med 0,8 procent i år och arbetslösheten ökar. Samtidigt sjunker inflationen till under två procent redan i sommar. Det visar LO-ekonomernas nya prognos som presenteras idag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Inflationschocken är över. Inflationen beräknas sjunka till cirka en procent vid årsskiftet. Men konsekvenserna av inflationschocken kvarstår, säger Torbjörn Hållö, LO-ekonom

- Prisnivån för hushållen är förhöjd och räntorna är historiskt höga. Även företagens vinstandel är historiskt hög. Samtidigt stiger arbetslösheten med 50 000 personer under året. Den samlade konsekvensen är att hushållens köpkraft är svag.

Hushållens svaga köpkraft bidrar till att hålla tillbaka svensk tillväxt under 2024, konstaterar LO-ekonomerna i sin nya rapport ”Ekonomiska utsikter. Låg inflation – men rekordhöga vinster.”. BNP växer med blygsamma 0,8% i år, enligt prognosen i rapporten.

LO-ekonomerna efterlyser en ekonomisk politik för att stötta återhämtningen.

-  Riksbanken måste normalisera räntan snabbare och regeringen prioritera budgetåtgärder som ger fart åt ekonomin, säger Torbjörn Hållö.

Hela rapporten hittas här: https://www.lo.se/start/lo_fakta/ekonomiska_utsikter_varen_2024