Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Ökad arbetslöshet och krympande ekonomi 2023

Ekonomi Tillväxten krymper och arbetslösheten ökar nästa år, enligt LO-ekonomernas nya prognos för 2023. "Det är helt fel läge att ha en ekonomisk politik som är Europas mest åtstramande", säger LOs chefsekonom, Laura Hartman.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år. Ekonomin krymper och BNP blir -1,0 procent enligt LO-ekonomernas nya prognos för 2023. Samtidigt ökar arbetslösheten från 7,5 till 8,3 procent.

- Den svaga utvecklingen drivs framförallt av pressade hushåll, vikande bostadsinvesteringar och en ekonomisk politik som faktiskt kan beskrivas som den mest åtstramande i Europa, säger LOs chefsekonom Laura Hartman.

LO-ekonomerna bedömer att inflationen fortsätter att stiga under inledningen av 2023 för att därefter falla tillbaka så att den mätt i KPIF närmar sig två procent i slutet av året.

LO-ekonomerna vill se ett stopp för ytterligare räntehöjningar. Samtidigt efterfrågar LO-ekonomerna en finanspolitik som skyddar hushållen från de värsta prisökningarna och genomför inflationsdämpande investeringar som möter lågkonjunkturen.

- Det finns inga inflationsrisker i att vi investerar i mer elproduktion eller i yrkesutbildningar för bristyrken. Tvärtom. På det viset har vi möjlighet att dämpa prisökningarna, säger Laura Hartman.

Rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2022 (pdf)

Se LOs chefsekonom Laura Hartman presentera prognosen vid en pressträff

Presentationsbilder vid pressträff (pdf)

Kortversion av LO-ekonomerna prognos hösten 2022 (pdf)