Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Stora satsningar krävs för att undvika massarbetslöshet

För att dämpa effekterna av den ökande arbetslösheten krävs en offensiv återhämtningspolitik när coronapandemin är över. Satsningar på utbildning och omställning, infrastruktur och bostadsbyggande, samt vård och omsorg kan leda till en snabb återhämtning. Det skriver LO-ekonomerna i sin senaste konjunkturprognos Ekonomiska utsikter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I spåren av coronapandemin kommer Sveriges BNP att krympa med 5,5 procent och arbetslösheten nå 10 procent vid årets slut, enligt LO-ekonomerna.

- Arbetslösheten hålls i nuläget tillbaka av korttidspermitteringarna men i takt med att de fasas ut och ekonomin fortsatt är nedtryckt stiger arbetslösheten snabbt fram till årsskiftet. Att då kraftigt skära ner ersättningen i a-kassan som nu planeras, vore ett hårt slag mot alla arbetslösa och ekonomin som helhet, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

LO-ekonomerna anser att Sverige successivt behöver växla över sin krispolitik från att försöka övervintra under den akuta krisen till att understödja återhämtningen. Satsningar på utbildning och omställning, infrastruktur och bostadsbyggande, den kommunala välfärden och en gynnsam fördelningspolitik kan snabba på tillväxten kommande år. 

- Krispolitiken måste nu visa uthållighet. Med en mer offensiv ekonomisk politik för att understödja omställning och återhämtning kan tillväxten från 2021 och framåt bli klart mer gynnsam än många nu befarar, säger Ola Pettersson.

Läs Ekonomiska utsikter på lo.se