Fråga facket Fråga facket

LO: Fem krav för en värdig pension

Första maj Den som är utsliten och inte kan jobba i slutet av arbetslivet ska ha rätt till sjukersättning och inte behöva ta av sina pensionspengar. Det är ett av LOs krav för att fler av LO-förbundens medlemmar ska få en värdig pension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 - Sverige har västvärldens strängaste regler när det gäller sjukersättning. Det är inte bara orimligt utan helt oacceptabelt, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson

 - Många med tunga arbetsuppgifter inom bland annat vården, industrin och på byggen kan inte jobba de sista åren fram till pension. De ska ha rätt till sjukersättning, inte behöva ta av sina pensionspengar för att de blir sjuka av jobbet. 

När politikerna beslutade att höja pensionsåldern lovade de samtidigt att förbättra arbetsmiljön. Det är löften som inte infriats.  

 - Alla som kan och orkar förväntas i dag arbeta fram till pension. Men då behövs trygga anställningar och makt över den egna arbetssituationen. Det saknar många i LO-yrken idag, framför allt kvinnor. Ibland är tiden så knapp att man inte ens hinner gå på toaletten, säger Susanna Gideonsson.  

 LOs krav:

  • Gör det lättare att få sjukersättning för den som inte kan jobba till ordinarie pension.  
  • Höj pensionsavgifterna. LO vill att den sammanlagda pensionen (den allmänna och avtalspensionen) ska vara åtminstone 72 procent av lönen. 
  • Avskaffa karensavdraget för gott. Den som är sjuk ska ha råd att stanna hemma från jobbet och inte behöva riskera sin egen och andras hälsa. 
  • Inför heltid som norm och avskaffa allmän visstid. Vi behöver trygga anställningar med ett stärkt inflytande över den egna arbetssituationen. Arbetsgivaren måste ta mer ansvar för arbetsanpassning, både förebyggande och rehabiliterande.
  • Gör arbetslivet mer hållbart. Ingen ska bli sjuk av sitt jobb. Regeringens arbetsmiljöstrategi måste genomföras för att alla ska orka, kunna och vilja jobba ett helt arbetsliv.  

Se pressträff med LOs ordförande i LO Play

Första maj-tal av LOs ordförande Susanna Gideonsson 2021