Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen 2018

Under politikerveckan i Visby finns LO på plats för att lyfta fram och beskriva villkoren för Sveriges löntagare. Kom förbi, lyssna och delta i diskussionerna. Vi finns på Cramérgatan 2 och håller vissa seminarier på ABF-scenen, Cramérgatan 1. Välkomna!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Söndag 1 juli – fredag 6 juli
kl 9.00–17.00
LOKAL: Tält utanför Antons, Cramérgatan 2

Facket försäkrar informerar
Är du försäkrad på din arbetsplats? Känner du till dina kollektivavtalade försäkringar? Försäkringsinformatörer finns på plats för att svara på dina frågor. 


LO-seminarier i Almedalen

Söndag 1 juli

Kl 11.30 – 12.30
Systemskifte eller framtidstro, vad väljer du?

Konkurrens med sänkta löner, svag anställningstrygghet och sämre arbetsmiljö. Tillsammans med avsteg och undantag från partsmodellen så innebär det ett betydande systemskifte på arbetsmarknaden. Eller ska vi inte fortsätta utveckla partsmodellen? Fortsätta tro att trygghet framför oro skapar utveckling?

Medverkande:
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Desirée Engström, skolorganisatör, LO-distriktet Gotland
Felix Jonsson, ungdomsansvarig, LO-distriktet Gotland
Yonna Waltersson, moderator, chefredaktör tidningen Arbetet

kl 16.30 – 17.30
Apell mot högerns systemskifte

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson
Observera lokal! ABF-scenen, Cramérgatan 1


Måndag 2 juli

Kl 11.30 – 12.30
Kan en grön omställning förbättra Sveriges konkurrenskraft?

Klimatteknik och klimatneutrala varor nämns som nästa stora innovationsområde. Parisavtalet lär öka den globala efterfrågan av klimatneutrala lösningar och Sveriges klimatpolitiska ramverk kommer att driva på utvecklingen. Är lösningar som minskar växthusgasutsläpp nästa stora svenska exportområde?

Medverkande:
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Pia Sandvik, vd, RISE
Henrik Brodin, projektledare, Södra
Mattias Backmark, affärsutvecklingschef, Preem

Kl 13.00 – 14.00
Hur blir alla vinnare på digitaliseringen?

Snabb teknisk utveckling innebär utmaningar för företagen, fackföreningarna och politiken. Sveriges konkurrenskraft kan öka om vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vad krävs för att alla ska bli vinnare när näringslivet och arbetsmarknaden förändras och när jobben utvecklas?

Medverkande:
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO
Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion, KTH
Helene Hellmark, minister för högre utbildning och forskning, Socialdemokraterna
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
Caroline Söder, vd, TSL
Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Handels

KL 16.00 – 17.00
Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt?

Vilka är de principiella och praktiska problemen med vinstuttag från vår gemensamma, offentligt finansierade välfärd i allmänhet och skola och omsorg i synnerhet?

Medverkande:
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, fd riksdagsledamot för Moderaterna
Christina Tallberg, ordförande, PRO
Sara Svanlund, vice ordförande, Lärarnas riksförbund
Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Tisdag 3 juli

kl 9.00 – 12.30
Observera lokal! ABF-scenen, Cramergatan 1
Ungas arbetsmiljö

Har du just fått ditt första jobb? Eller jobbar du extra på kvällar och helger samtidigt som du studerar? Arbetsmiljön är kanske inte det första du tänker på eller frågar chefen om, men det är viktigt att även du som är ung har en bra och trygg arbetsmiljö.
Den här förmiddagen är för dig som vill få koll på vad som gäller och vilka krav du har rätt att ställa på din arbetsmiljö (alla som är "lite äldre" är så klart också välkomna!).
Förmiddagens program rymmer en kort kunskapsföreläsning och två samtal med unga som råkat ut för olyckor och/eller blivit sjuka av jobbet. Dessutom finns möjlighet att fråga facket om arbetsmiljö och att testa dina kunskaper i vår arbetsmiljö-quiz med fina priser. 

Medverkande:
Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare LO
Peter Frövén, arbetsmiljöombudsman IF Metall
Per-Olof Sjöö, ordförande i GS, facket för skogs- trä- och grafisk bransch
Pim van Dorpel, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket

Kl 9.45 – 10.45
Otrygg på jobbet till efter 30?

Vilken syn har unga människor på arbetsmarknaden? Vilka förväntningar har de på de jobb som finns? Är trygga anställningar bara till för folk över 30? Ett tydligt panelsamtal om vilken framtid på arbetsmarknaden de olika politiska partierna vill erbjuda dagens unga.

Medverkande:
Oliver Björklund, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Grön Ungdom
Helena Nanne, andre vice förbundsordförande, MUF
Ola Palmgren, facklig ledare, SSU
Evelina Reuterfors, andre vice ordförande, CUF

Kl 11.00 – 12.00
Därför behöver Sverige etableringsjobb

Svensk arbetsmarknad är stark. Vi har högst sysselsättning i EU. Men arbetsgivare har ibland svårt att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som många födda utanför Europa har svårt att få ett arbete. Hur löser vi denna matchningsproblematik och säkrar framtida kompetensförsörjning?

Medverkande:
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO
Peter Jeppson, vice vd, Svenskt Näringsliv
Martin Linder, ordförande, Unionen
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

KL 13.00 – 16.30
När stormen bedarrat, vad händer med metoo?
Observera lokal! ABF-scenen Cramergatan 1

Hösten 2017. Allas blickar riktades mot kvinnors vittnesmål om övergrepp på jobbet. I upprop efter upprop under #metoo kröp sanningen fram om kvinnors situation på arbetet. Många LO-kvinnor bidrog med sina berättelser. Sen tystnade debatten. Vad hände, vad har hänt sen dess och vad händer nu?

Medverkande:
Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Joa Bergold, utredare LO
Pim van Dorpel, vice ordförande HRF
Jonas Siljhammar, vd Visita
Anna Jensen Naatikka, förbundssekreterare IF Metall
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S)
Malin Wreder, vice ordförande Prevent
Cajsa Winge, #sistaspikenikistan
Maria Karlsson, #obekvämarbetstid #taggarnautåt
Susanna Gideonsson, ordförande Handels
Per Holmström, förste vice ordförande Kommunal

Kl 14.45 – 15.45
Avtalspension – vägen till trygga pensioner för alla?

Vad händer med våra pensioner när extrainbetalningar till avtalspensionen blir vanligare bland vissa grupper på arbetsmarknaden men inte för alla? Riskerar vi då att förstärka den rådande ojämlikheten bland arbetstagare och skapa ett A, B, och C-lag bland våra pensionärer?

Medverkande:
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO
Annika Strandhäll, socialminister
Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Onsdag 4 juli

Kl 11.00 – 12.00
Sverige behöver ett rättvist skattesystem

Skattesystemet styrs inte längre av principerna likformighet och rättvisa. Jobbskatteavdraget, livsmedelsmomsen, kapitalbeskattningen och den nya fastighetsskatten innebär stora avsteg från dessa principer. Hur når vi tillbaka till målen enkelhet, enhetlighet och rättvisa?

Medverkande:
Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Ali Esbati, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, Vänsterpartiet
Patrik Lundqvist, riksdagsledamot i skatteutskottet, Socialdemokraterna
Niklas Wykman, riksdagsledamot i finansutskottet, Moderaterna

KL 13.30 – 14.30
Vi har råd att ta hand om varandra! Välfärd är trygghet för alla

Välfärdspolitiken spelar en central roll i det goda samhället. Men hur ska den utformas för att bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet? Samtal om prioriteringar och vägval för en välfärd värd namnet utifrån LOs välfärdspolitiska program.

Medverkande:
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Joa Bergold, utredare LO
Andrea Törnestam, förbundssekreterare, SSU
Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef Arena Idé

Torsdag 5 juli

KL 9.45 – 10.45
Hur kan lärfritids bidra till ökad jämlikhet och bättre skolresultat?

Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är i dag långtifrån jämlik. Hur kan LOs förslag om lärfritids, med mer stimulerande aktiviteter och där fler elever får möjlighet att vistas, bidra till ökad jämlikhet och bättre skolresultat?

Medverkande:
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Socialdemokraterna
Matilda Ernkrans, riksdagsledamot, ordförande Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna

Kl 12.15 -13.15
How to shape an EU that benefits everyone?

The EU has given us economic success and increased civil rights. However, many are dissatisfied with the EU cooperation. How do we strengthen inclusion and legitimacy? How important are people's living conditions for enabling the EU to be perceived as beneficial to all?

Contributors:
Therese Guovelin, Vice President The Swedish Trade Union Confederation (LO)
Ann Linde, Sweden's Minister for EU Affairs and Trade
Silvan Wagenknecht, Initiator/Speaker “Pulse of Europe” in Berlin
Mikael Feldbaum, Moderator, Chief Editor, Arbetsvärlden, (TCO)

Läs mer om LOs seminarier här