Fråga facket Fråga facket

LO kräver kraftfulla skyddsåtgärder för vanligt folk

Arbetsmarknad LO-förbundens medlemmar har stått i frontlinjen i kampen mot Covid 19-pandemin. Många med livet som insats. Nu kräver LO att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda vanligt folk.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

I ett förslag till åtgärdsprogram föreslås även insatser för att återstarta ekonomin efter pandemin och förhindra att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå.

- Till att börja med vill vi att regionernas prioriteringsordning för vaccinering ses över. Det är bra att vårdpersonal och de som jobbar inom äldrevården prioriteras, när alla som är 70+ eller tillhör riskgrupperna har vaccinerats. Men även barnomsorgen, kollektivtrafiken, transporter och handeln måste fungera. De bör vara bland de första som vaccineras efter det, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Coronastrategin har hittills i alldeles för hög grad varit anpassad efter en medelklass som kan jobba hemma, men det gäller endast sju procent av LO-medlemmarna.

- Därför vill vi att regeringen inför långsiktiga reformer som även gynnar arbetarna. En trygg sjukförsäkring för den som blir sjuk och heltidspermittering för kontaktnära branscher borde vara en självklarhet, säger Susanna Gideonsson.

För att hindra att den höga arbetslösheten består vill LO se ett brett program med alltifrån utbildningsplikt för kortutbildade till yrkesväxling för redan etablerade.

Den dag pandemin så småningom klingar av krävs också breda satsningar på välfärd, digitalisering, energi och infrastruktur för att få igång svensk ekonomi på nytt.

- Exempelvis genom permanenta resurstillskott till kommunerna. De stora brister inom äldreomsorgen som Coronakommissionen lyfter fram måste lagas, säger Susanna Gideonsson.

Läs LOs förslag till åtgärdsprogram här

Se åtgärdsprogrammet presenteras vid en pressträff i LO Play