Fråga facket Fråga facket

LO om otrygga jobb: Klasskillnaden på arbetsmarknaden ökar

Skillnaden i anställningsvillkor mellan arbetare och tjänstemän blir allt större. Det gäller inte minst anställningsformer där skillnaden nu är den största som uppmätts på 2000-talet. Förra året var drygt 21 procent av arbetarna visstidsanställda, jämfört med endast 11 procent av tjänstemännen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det framgår av LO-rapporten Anställningsformer år 2020 – Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990–2020 Statistiken gäller fram till och med kvartal 1 år 2020, det vill säga före pandemin.

– Risken är stor att pandemin kommer att öka skillnaden ytterligare. Det får bara inte ske. Återstarten av ekonomin efter pandemin måste i första hand ske med trygga jobb, fasta anställningar på heltid - även för arbetare, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Av samtliga anställda var drygt 14 procent visstidsanställda år 2020. Det motsvarar 637 000 personer. Högst andel visstidsanställda var det bland kvinnor med arbetaryrken. Av dessa hade 25 procent en tidsbegränsad anställning, vilket kan jämföras med 10 procent av manliga tjänstemän.

- Dessutom vet vi att arbetare har de allra värsta typerna av visstid, vid behov och per timme. Det ska jämföras med tjänstemännens objekts- och projektanställningar med betydligt längre varaktighet, säger Susanna Gideonsson.

Andelen visstidsanställda varierar även mellan olika åldrar och branscher. I åldern 16 till 24 år var drygt hälften av dem med arbetaryrken visstidsanställda, 51 procent, jämfört med endast sex procent i åldersgruppen 45 till 64 år.

Tidsbegränsade anställningar var vanligast i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt inom vård och omsorg. Lägst andel visstidsanställda var det inom tillverkningsindustrin och byggsektorn.

                                                   ***