Fråga facket Fråga facket

Otrygga anställningar måste bort

Anställningsvillkor LO välkomnar att LAS-utredningen läggs ned. Men överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv räcker inte för att ensidigt ligga till grund för en ny lagstiftning. För det krävs bland annat att möjligheten att missbruka visstidsanställningar och hyvling av arbetstiden kraftigt begränsas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ett enhälligt LO har sagt nej till den överenskommelse som träffades mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Inte minst för att den saknade avgörande delar kring anställningstryggheten. LO accepterar inte att 1,4 miljoner medlemmars behov av ökad trygghet på jobbet rundas i regeringens fortsatta arbete för en ny lagstiftning.

- Självklart ska LO påverka detta arbete. Vi ska bland annat se till så att missbruket av de otrygga anställningarna begränsas mer än det som nu finns med i överenskommelsen. Nu är det faktiskt dags att göra något bra för arbetarna i Sverige. Vi accepterar inget annat, säger Susanna Gideonsson.

Samtidigt välkomnar LO att las-utredningen lagts ned. Kraften i motståndet mot utredningens förslag har varit enorm i fackliga led.

- Det är en seger att vi lyckats få bort den så kallade Las-utredningen från bordet. De förslagen skulle drastiskt ha försämrat anställningstryggheten för både LO-förbundens medlemmar och andra anställda på arbetsmarknaden, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.