Fråga facket Fråga facket

LO:s chefsekonom om Riksbankens räntebesked: olyckligt beslut

Ekonomi LO:s chefsekonom Laura Hartman kritiserar dagens räntebesked från Riksbanken. "Ett olyckligt beslut. En hög inflation är ett allvarligt bekymmer för alla, särskilt för hushåll med små marginaler. Men andra åtgärder behövs", säger hon.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- En hög inflation är ett reellt bekymmer för alla, särskilt för hushåll med små marginaler. Därför är det förstås viktigt med motåtgärder. Men risken är att räntevapnet skadar ekonomin och ökar arbetslösheten mer än den hjälper mot inflationen, säger Laura Hartman.

- Med tanke på att den höga inflationen i så hög grad drivs av internationella energi- och livsmedelspriser så är Riksbankens räntepolitik ett ineffektivt vapen som har potentiellt mycket skadliga effekter på svensk ekonomi och arbetslöshet. Vad som däremot skulle ha en mer kännbar effekt på inflation är mer direkta åtgärder mot de höga energipriserna.

- Därför behövs andra, mer direkta och snabba åtgärder mot de höga energipriserna. Annars riskeras omställningen mot ökad elektrifiering som näringslivet anammat. Vi börjar redan se oroande tecken på fler varsel.