Fråga facket Fråga facket

LO saknar arbetsmarknadspolitik och välfärdssatsningar

Ekonomi Det behövs tydligare satsningar på välfärden och arbetsmarknadspolitiken, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson i en kommentar till dagens regeringsförklaring.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

När svensk ekonomi är i en ekonomisk kris och varslen ökar är det oroväckande att det saknas tydliga arbetsmarknadspolitiska ambitioner för full sysselsättning. Det behövs mer arbetsmarknadspolitik och mer utbildning för att förbättra matchningen, säger Susanna Gideonsson. Foto: Fredrik Sandin Carlson

LO välkomnar att dagens nivåer i a-kassan ligger fast, men efterlyser en starkare a-kassa.

- Taket måste bli högre så att fler arbetslösa får ett fullgott inkomstskydd. Långtidsarbetslösa behöver också ett starkare ekonomiskt stöd än i dag, säger Susanna Gideonsson.

LO välkomnar också att ett högkostnadsskydd för elen införs.

- Det är bra att det finns en vilja att införa ett skydd, många av våra förbundsmedlemmar går just nu på knäna. Därför är det avgörande att det blir ett starkt skydd och att det kommer snabbt på plats, säger Susanna Gideonsson.

LO ser också positivt på att den nya regeringen vill strama åt regelverket kring arbetskraftsinvandring, men höjer också ett varningens finger.

- Det är olyckligt att regeringen inte nämner arbetsmarknadsprövning. För oss är det självklart att människor inte ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad så som sker i dag. Det är viktigt att regeringens förslag inte blir ett slag i luften, säger Susanna Gideonsson.

LO efterlyser också tydligare ambitioner för Sveriges välfärd.

- LO saknar tydliga välfärdsreformer. De stora utmaningarna med bemanning adresseras inte. Det är stötande efter alla de brister som blivit tydliga i pandemin. Överhuvudtaget nämns inte behovet av mer resurser i välfärden. Beskeden om statens finansiering är svaga när många kommuner och regioner har stora utmaningar, säger Susanna Gideonsson.

- Övergripande ser vi en risk för ökade klyftor som resultat av den ekonomiska politiken som presenterades. LO kommer alltid ta tillvara alla medlemmars intressen, oavsett var de är födda.  Vi ska driva tydliga och hårda förslag mot den nya regeringen, säger Susanna Gideonsson.