Fråga facket Fråga facket

LO, TCO och Saco: Långtidsarbetslösheten kräver omedelbara insatser

Arbetsmarknad LO, TCO och Saco kräver krafttag mot den historiskt höga långtidsarbetslösheten. I dag lämnar de tre centralorganisationerna därför över ett 16-punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ordförande Susanna Gideonsson, Sacos ordförande Göran Arrius och TCOs ordförande Therese Svanström vill se åtgärder mot den växande långtidsarbetslösheten.

Arbetslösheten är en katastrof

Under krisen har antalet långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen ökat och är nu historiskt högt. Närmare 190 000 personer har varit inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen längre än 12 månader. Detta innebär att nästan hälften av de inskrivna har varit utan arbete i minst ett år, även detta en historiskt hög andel. Allvaret i situationen förstärks av att antalet personer som i närtid riskerar långtidsarbetslöshet är stort, alltså personer med en arbetslöshetstid på 6-12 månader.

Inom samtliga tre centralorganisationer finns nu en stor oro över utvecklingen på arbetsmarknaden i allmänhet och långtidsarbetslösheten i synnerhet.

- Inkomsttrygghet har ett stort värde för både individer och samhälle. Därför bör det tillfälligt höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen ligga kvar även efter årsskiftet 2022-2023. Därefter bör regering och riksdag, för att undvika att inkomsttryggheten gradvis urholkas, fatta beslut om att indexera taket så att det följer löneutvecklingen, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

- Ju längre du har varit arbetslös, desto svårare blir det att komma tillbaka i jobb. Det är inte bara en katastrof för den arbetslöse, utan även för hela samhället. Etableringsjobben som kombinerar både jobb och utbildning är en del av lösningen, säger Susanna Gideonsson, ordförande i LO.

- Vi befinner oss i den mest omfattande krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Att nya grupper redan är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa gör situationen särskilt allvarlig. Därför behövs ett åtgärdsprogram, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Läs hela 16-punktsprogrammet här