Fråga facket Fråga facket

LO välkomnar Riksrevisionens rapport

Arbetsmarknad I en färsk granskningsrapport riktar Riksrevisionen skarp kritik mot utformningen och kontrollen av subventionerade anställningar. LO delar flera av rapportens slutsatser och efterlyser politiska förändringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sverige satsar betydligt mer resurser än andra västländer på subventionerade jobb. I många fall bidrar introduktionsjobb, lönebidrag och nystartsjobb till att individer med svaga förutsättningar kan få arbeten och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. LO har länge varnat för att människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare som använder subventionerna för att minska sina personalkostnader och få konkurrensfördelar.

- Alltför ofta staplas subventionerade anställningar på varandra och hela verksamheter går runt på detta sätt. Vi har också sett exempel på rent och skärt fusk såsom skenanställningar, att man tvingar arbetstagaren betala tillbaka delar av sin lön och att man kringgår regelverket. Det här måste få ett stopp, säger Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande.

Flera av bristerna uppmärksammades i LO-rapporten ”Etablering eller segmentering? – En analys av systemet med subventionerade anställningar” som lanserades förra året. Rapporten innehåller många förslag för att komma åt arbetsgivare som missbrukar systemet. Flera förslag återfinns i Riksrevisionens rapport, men LO vill gå längre.

- Det finns en stor naivitet kring de subventionerade jobben inom svensk politik. Jag uppmanar företrädarna för samtliga riksdagspartier till eftertanke och beslutsamhet, oavsett vems parti som en gång var med och införde den specifika stödformen, säger Therese Guovelin.

- Människor hamnar i kläm, seriösa bolag får det svårt att konkurrera och offentliga medel läcker till oseriösa och i vissa fall kriminella aktörer. Utvecklingen kan stoppas med flera av våra åtgärdsförslag, säger Adnan Habibija, LO-utredare och författare till LOs rapport.

Tre åtgärder som LO föreslagit för en effektivare arbetsmarknadspolitik:

  • Behovspröva nystartsjobben. Ändra nystartsjobbens rättighetsstyrda konstruktion så att en arbetsmarknadspolitisk prövning och samråd med facket behöver genomföras även inför beslut om nystartsjobb.
  • Kontrollera och sanktionera fusk. Stärk Arbetsförmedlingens förutsättningar att kontrollera fusk och oegentligheter med subventionerade anställningar och inför möjligheter till straffunktioner gentemot arbetsgivare som kringgår kraven.
  • Mer fokus på utbildning. Förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att satsa mer resurser och skärpa styrningen till Arbetsförmedlingen så att fler arbetslösa kan anvisas till yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och yrkesutbildning inom det reguljära utbildningssystemet.

Se rapporten för fullständiga åtgärdsförslag

Se Riksrevisionens rapport för myndighetens rekommendationer