Fråga facket Fråga facket

Löneskillnaderna ökar mellan arbetare och tjänstemän

Löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. Medellönen för tjänstemän är nu hela 13 500 kronor, 50 procent, högre än för arbetare. Det visar LOs årliga lönerapport.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka.  

- Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är nu lika högt som på 1930-talet. Vi kan inte acceptera att klassamhället breder ut sig, säger Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare.  


Rapporten visar även att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i arbetaryrken har ökat det senaste året. Medellönen är nu 3 400 kronor högre för manliga arbetare. LO kraftsamlar därför i kommande avtalsrörelse för att minska skillnaderna.  

- Vårt långsiktiga mål är att utradera skillnaderna helt. För att de inte ska öka ännu mer måste LO-förbunden lyckas med sina samordnade krav om ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor, säger Torbjörn Johansson.  

Läs hela rapporten här