Fråga facket Fråga facket

LOs jämställdhetsbarometer: Arbetarkvinnor nekas heltidsjobb

Deltidsarbete är fortsatt betydligt vanligare bland kvinnor än män. Mer än fyra av tio arbetarkvinnor har ett deltidsarbete jämfört med åtta procent av männen i tjänstemannayrken. Det är en av de skillnader LO visar i sin nya jämställdhetsbarometer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- I rapporten presenterar vi bred statistik om hur villkoren skiljer sig åt mellan kvinnor och män och mellan arbetar- och tjänstemannayrken. Det handlar om inkomster, anställningsvillkor, arbetsmiljö, föräldraskap och omsorg om anhöriga, säger LOs utredare Ulrika Lorentzi.

- Vi kan se att det skett både förbättringar och försämringar över tid. En förbättring är att fler kvinnor har fasta heltidsanställningar. En försämring är att klass och könsskillnader i arbetsmiljö ökar, säger Ulrika Lorentzi.

Rapporten visar bland annat att:

-          42 procent av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid. Bland män i tjänstemannayrken arbetar åtta procent deltid.

-          Den vanligaste orsaken till att kvinnor och män i arbetaryrken arbetar deltid är att de inte har fått ett heltidsarbete.

         En tredjedel av kvinnorna i arbetaryrken, 31 procent, kan inte ta någon kortare paus alls under en arbetsdag. Nästan hälften, 45 procent, av männen i tjänstemannayrken, kan ta korta pauser i stort sett när som helst.

Hela rapporten finns att läsa här: https://www.lo.se/start/lo_fakta/sveriges_jamstalldhetsbarometer_2023