Fråga facket Fråga facket

Ny LO-rapport: Fler och billigare bostäder krävs

Dagens bostadsbrist har lett till kraftigt ökade bostadspriser och hyresnivåer som utestänger stora grupper från bostadsmarknaden. Bristen på bostäder bidrar också till högre arbetslöshet eftersom det hindrar människor från att söka sig till regioner där jobben finns.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Även om bostadsbyggandet har stigit under 2000-talet är det inte tillräckligt. För att klara av bostadsförsörjningen måste byggandet och då särskilt utbudet av billigare bostäder öka, konstaterar LO-ekonomen Peter Gerlach i en ny rapport, Bättre bostadsförsörjning.

I rapporten föreslås en bred reformagenda med förändringar på huvudsakligen sex områden:

-          Sänkta byggkostnader

-          Tydligare ansvar och större befogenheter för kommunerna

-          Bättre och mer rättvisa finansieringsvillkor

-          Bättre förutsättningar för allmännyttan

-          Lättade kreditrestriktioner

-          Hjälp till fler med låga inkomster in på hyresmarknaden

- Med ovanstående åtgärder skulle den svenska bostadsförsörjningen kunna förbättras betydligt med högre tillväxt och ökad trygghet för medborgarna som resultat, säger Peter Gerlach.

Läs hela rapporten här.

***