Fråga facket Fråga facket

Parterna överens om avsiktsförklaring

Anställningsvillkor LO, PTK och Svenskt Näringsliv har enats om en avsiktsförklaring för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Förhandlingarna gör nu uppehåll under avtalsrörelsen och ska återupptas 1 augusti 2020.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

- Vi har nu enats om en avsiktsförklaring för fortsatta förhandlingar. Parterna har olika syn på hur regelverket som styr arbetsmarknaden bör förändras, men står gemensamt bakom principen att parterna ska ta ansvar för att komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Inte politikerna, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Sedan hösten 2017 har samtal pågått mellan parterna om hur arbetsmarknaden ska förändras. Syftet är att öka arbetsgivarnas vilja och förmåga att anställa, samtidigt som anställdas trygghet och möjlighet till kompetensutveckling stärks och stödet vid omställning blir än mer effektivt. Avsiktsförklaringen innebär att parterna har enats om förutsättningarna för de fortsatta förhandlingarna. Inga enskilda frågor är slutförhandlade.

- Förhandlingarna är komplicerade men konstruktiva och innebär ett helhetsgrepp kring de faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet för företagen och trygghet för de anställda. En helhetssyn är nödvändig för att finna långsiktigt hållbara lösningar, som är bra för de anställda, för företagen och för samhället i stort, säger Martin Linder, PTK:s ordförande.

Förhandlingarna spänner över ett stort antal frågor som rör anställningsskyddsregler, omställningssystemet och arbetslöshetsförsäkring.

I avsiktsförklaringen föreslås bland annat att allmän visstid ska ersättas, att kompetensutveckling under anställning ska stärkas, samt en bättre och tryggare a-kassa som parterna ansvarar för. Vidare föreslås större flexibilitet för arbetsgivaren vid uppsägningar, men uppsägningar ska fortsatt ske sakligt och rättssäkert. Dessa punkter kommer att ligga till grund för förhandlingarna som kommer att återupptas den 1 augusti 2020.

- Vi ser fram mot de fortsatta förhandlingarna efter sommaren med syftet att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Avsiktsförklaringen finns att läsa på respektive organisations hemsida.

För mer information, kontakta:

LO: Pressjour 08-796 26 90

PTK: Emilia Emtell, kommunikationschef, 073-745 36 03

Svenskt Näringsliv: Pressjour 08-553 430 01