Fråga facket Fråga facket

Regeringen och parterna överens om etableringsjobb

LO har tillsammans med Unionen, regeringen och arbetsgivarna kommit överens om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Den som har ett etableringsjobb får en inkomst i nivå med kollektivavtalens lägstalön. Dessutom ska etableringsjobben vara på heltid och normalt leda till en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är bra att vi parter tillsammans med regeringen har kommit fram till hur vi ska se till att de som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer in i jobb samtidigt som vi kan råda bot på den arbetskraftsbrist som råder inte minst inom många LO-yrken, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin 

Hon är särskilt nöjd med kombinationen av jobb och utbildning och att de som deltar i insatsen ska kunna få en tillsvidareanställning på samma arbetsplats inom två år. Som ett led i det byggs yrkesvux ut för branscher som deltar.  

- På det här sättet ger vi möjlighet till de som deltar i insatsen att få en skälig försörjning samtidigt som det finns goda förhoppningar till ett fast jobb på samma arbetsplats. 

Ambitionen är att systemet med etableringsjobb ska vara på plats under andra halvåret 2019.

 
 

       Fakta etableringsjobb 

  • En kombination av jobb och reguljär utbildning.  

  • Lön från arbetsgivare och individersättning från staten.  

  • Inkomst i nivå med lägstalön i kollektivavtalen.