Fråga facket Fråga facket

Rekordstor skillnad i arbetstid mellan arbetare och tjänstemän

Anställningsvillkor Skillnaden i arbetstid mellan arbetare och tjänstemän har aldrig varit större än nu. Det visar LO-rapporten Arbetstider 2021, Hel- och deltidsanställda efter klass och kön år 1990-2020.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Nästan var tredje arbetare, 32 procent, jobbade deltid förra året. Bland arbetarkvinnor var det så många som hälften, 50 procent.  I jämförelse hade knappt var femte tjänsteman ett deltidsarbete, 19 procent, och bland kvinnor i tjänstemannayrken var det endast var fjärde, eller 25 procent.

- Den klasskillnad som blir allt tydligare på arbetsmarknaden är inte värdig Sverige. Medan heltid är norm bland tjänstemännen tvingas arbetare allt oftare hålla till godo med otrygga jobb som deltid, timanställning och kortare påhugg, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Samtidigt som skillnaden i arbetstid ökar mellan arbetare och tjänstemän minskar den bland kvinnor och män. Det beror dels på att fler män arbetar deltid, men framför allt på att andelen deltidsanställda kvinnor minskat påtagligt under den granskade perioden år 2006 till 2020. Både bland arbetare och tjänstemän.

Deltiderna har även blivit längre, med fler arbetade timmar de senaste åren. Det gäller dock främst bland tjänstemän. Bland arbetare ökar i stället andelen som inte vet från en dag till en annan hur många timmars arbete de kan räkna med framöver.

- Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och skärpa sig. Det är bra att skillnaden mellan kvinnor och mäns arbetstid minskar men inte att det sker till priset av att fler har otrygga jobb, säger Susanna Gideonsson.

Läs rapporten här