Fråga facket Fråga facket

Skarp LO-kritik mot LAS-utredning

Anställningsvillkor LO motsätter sig starkt lagförslagen som presenteras i den så kallade LAS-utredningen. Förslagen är den mest genomgripande försämringen av anställningsskyddet som lagts fram sedan LAS antogs. Det framkommer i det remissvar som antogs av en enig LO-styrelse i dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-borgen
Foto: Lars Forsstedt

- Det här skulle drabba alla löntagare, men jobbar du på ett företag med 15 anställda eller färre försvinner din anställningstrygghet helt. I praktiken innebär det att du kan bli provanställd på livstid. Ett sådant lagförslag kommer vi aldrig att acceptera, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.  

I remissvaret framkommer också att LAS-utredningen försvårade de trepartsförhandlingar som nyss avslutats mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Hur LO ska agera framåt har nu diskuterats av LOs styrelse. Delar av frågorna som behandlades i förhandlingen med Svenskt Näringsliv och PTK kommer att komma in i den vanliga avtalsrörelsen som nu pågår. Grundläggande är att överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK inte gäller så länge LO inte är med.

- Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK kan aldrig vara giltig eller ligga till grund för lagstiftning om inte LO är med på båten. Om det överhuvudtaget skulle kunna vara aktuellt måste klara förändringar och förbättringar ske. Inte minst kring trygghetsfrågorna, bland annat begränsningar av visstider och hyvling, avslutar Susanna Gideonsson.  

Läs remissvaret här