Tal och artiklar

 • Sjuka och arbetsskadade drabbas när Svenskt Näringsliv nobbar förhandlingar

  Svenskt Näringsliv vill inte förhandla med LO om ändrade åldersgränser i de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Det slår hårt mot sjuka och arbetsskadade med minimala marginaler. Vi i LO är beredda att förhandla och lösa detta akuta läge redan nu för att sen med full kraft möta utmaningarna i avtalsrörelsen, skriver Susanna Gideonsson, ordförande i LO.

 • Direktörernas löner drar ifrån arbetarnas

  LO: Inkomsterna har exploderat – gapet är större än vad vi någonsin sett

 • Arbetare straffas när de är sjuka

  Karensavdraget är ett extrastraff på arbetare som inte kan jobba hemifrån när de är sjuka. Både högerpartierna och Socialdemokraterna måste ändra sig och ta bort denna orättvisa, skriver LO-ordföranden Susanna Gideonsson.

 • Det nya omställningsstudiestödet är här för att stanna.

  Det förbättrar kompetensförsörjningen och rörligheten på arbetsmarknaden – vilket Sverige så väl behöver, skriver Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

 • Rut-avdraget är löken på högerregeringens ojämlikhetslax

  Pengarna som går till rutavdrag behövs i välfärden, och de som arbetar i rutsektorn behövs i välfärden. I stället utgör det i princip en skatterabatt för höginkomsttagare. Ju mer du tjänar, desto mer kan du dra av. Oavsett dina behov, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson och utredaren Ulrika Lorentzi

 • LO: Socialförsäkringsministern hotar trygghetssystemet för äldre

  Utvecklingen mot en mer rättssäker bedömning och en generösare sjukersättning riskerar nu att stoppas av regeringen med Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i spetsen . I stället för att fortsätta stärka tryggheten för långvarigt sjuka och äldre löntagare vill Tenje montera ner. Det skriver Isabella Selling, utredare på LO.

 • Obegripligt att regeringen skär ner på yrkesutbildningarna

  I dag saknas utbildade kockar, undersköterskor, barnskötare, målare och många andra yrken. Samtidigt är arbetslösheten hög och det finns ett stort intresse för omställningsstudiestödet. Ändå väljer regeringen att skära ner på yrkesutbildningarna. Det är obegripligt, skriver Thomas Carlén och Mia Nikali på LO.

 • EU måste tydligare agera för social dialog under 2023

  LO vill att det svenska EU-ordförandeskapet utvecklar ett EU-samarbete som tydligare bidrar till trygg välfärd, rättvis klimatomställning och stärkta mänskliga rättigheter. Ett samarbete som främjar en konkurrens på lika villkor och en stark partssamverkan. Det skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO.

 • Nedskärningsivern i jobbpolitiken måste få ett slut

  Att regeringen minskar budgetanslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 1,5 miljarder är förödande för arbetsmarknadspolitiken. Det skriver företrädare för Socialdemokraterna och LO.

 • Regeringen måste göra gemensam sak med Danmark och stoppa minimilönedirektivet

  Genom minimilöndirektivet överförs oåterkalleligen makt från arbetsmarknadens parter till EU, trots att medlemsstaterna har inte gett EU befogenhet att lagstifta om löneförhållanden och föreningsrätt. Det skriver företrädare för Arbetsmarknadens EU-råd.

 • Finanspolitiken måste ha högre ambitioner

  Sveriges penning- och finanspolitik riskerar i dag att göra den stundande lågkonjunkturen värre än vad den hade behövt vara, skriver Laura Hartman, chefsekonom LO.

 • Våra medlemmar drar ner på mat och julklappar

  Svenska arbetare kommer inte kompenseras fullt ut för inflationen. Det kan inte heller fastighetsägare räkna med. Näringslivet och dess organisationer behöver inse att bördorna måste delas, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.

 • Pensionssystemet måste förstärkas

  Nu krävs handling så att inte pensionerna blir ännu lägre framöver. Pensionen måste räcka till ett vanligt och värdigt liv, situationen är orimlig, skriver företrädare för LO.

 • Dags att kavla upp ärmarna, Johan Pehrson

  Nu måste tudelningen på arbetsmarknaden brytas så att fler kommer i jobb. Men tyvärr visar regeringens budget att man inte tycks ha sett problemen. Det skriver LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin i ett öppet brev till den nya arbetsmarknadsministern.

 • Naivt att tro att fordonsindustrin kan ställa om utan statligt stöd

  Dagen efter att Volvo lanserade en ny elbil kom regeringen med beskedet att subventionen av elbilar helt tas bort. En kortsiktig politik som skadar den klimatomställning svenska företag redan gör. Om åtta år ska Volvo bara tillverka elbilar, att tro att den omställningen sker automatiskt utan politiskt tryck är sanslöst naivt. Det måste stödjas av investeringar och ekonomiskt stöd, skriver Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

 • LO: Sveriges betydelse internationellt riskerar att minska

  Den politik som regeringen nu ska genomföra gör Sverige till ett av Europas mest egoistiska länder när det gäller asylmottagning och hjälp till omvärlden. Följden blir att Sveriges internationella betydelse riskerar att minska. Det skriver Oscar Ernerot, chef för LOs internationella enhet.

 • Ge familjer ett extra barnbidrag inför julen

  Vi går mot en lång, kall och fattig vinter. En vanlig familj med vanliga jobb riskerar att gå back flera tusenlappar per månad med de prisökningar som väntas. Regeringen måste skydda folk från ekonomisk katastrof med åtgärder för att stärka skyddsnäten och sänka priserna på bland annat el och bensin, skriver hela styrelsen för LO.

 • Vi är djupt oroade över hoten mot arbetares villkor – facken måste tänka om

  I många länder hotas anställdas grundläggande rättigheter på jobbet - det gör oss djupt oroade. I dag, på World Day for Decent Work, lyfter fackföreningar över hela världen kraven på mänskliga rättigheter i arbetslivet, skriver ordförandena för LO, TCO och Saco.

 • Biståndet hotat om SD får makt

  Sverigedemokraterna vill sänka biståndet till en halv procent av BNI och villkora det med att länder tar emot “återvändare”.

 • Ge inte Kristersson chansen att sälja ut Sverige

  Det enda bestående Ulf Kristersson lyckades åstadkomma när han var socialförsäkringsminister var att kasta ut cancersjuka från sjukförsäkringen, skriver LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Sida 3 av 45123456...45