Tal och artiklar

 • Så dumpar staten löner och villkor för utländsk arbetskraft

  Publicerad Aftonbladet.se den 13 juli I en ny rapport visar LO hur skattemedel används till att dumpa löner och arbetsvillkor för utländsk arbetskraft och skapa osund konkurrens mellan företag. Vi har granskat tre stora infrastruktursatsningar; ...

 • Politikerna måste bidra med ordning och reda på arbetsmarknaden

  Publicerad i Aftonbladet - juni 2010 I dagarna presenterade regeringens utredare Jörgen Hettne sin utredning om filiallagen och dess anpassning till EUs tjänstedirektiv. För de fackliga organisationerna har den viktigaste frågan varit kravet på ...

 • Reinfeldt borde rodna

  Publicerad på Aftonbladet.se 5 juli 2010 Jag är rädd för att det är något allvarligt fel på statsministerns verklighetsuppfattning. Reinfeldt leder ett parti som sedan partiet bildades ohämmat ställt sig på de redan gynnades sida. Nu förs

 • Förhandlingsmodellen står pall

  Publicerad i Dagens Industri 19 juni 2010 När avtalsrörelsen startade var fack och arbetsgivare egentligen bara överens om att det rådde tuffa tider på arbetsmarknaden. Åsikterna gick isär om konsekvenserna av höjda löner i centrala avtal. De...

 • Konkurrensverket vilseleder om EU-rätten

  Publicerad i Dagens Industri 15 juni 2010. Sedan 2007 är Konkurrensverket tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen. De uppgifter som tidigare låg på Nämnden för offentlig upphandling har den nuvarande regeringen överlåtit till Kon...

 • Kränkningar av fackliga rättigheter

  Publicerad i ett antal lokala tidningar den 9 juni 2010 I spåren av finanskrisen har miljontals arbetstagare förlorat jobbet och ytterligare många miljoner har fått kraftigt försämrade löne- och anställningsvillkor. Enligt FN-organet ILO är i...

 • Regeringens ambitioner att minska utanförskapet måste ifrågasättas

  Publicerad i Dagens Nyheter 11 juni 2010 Sedan regeringen Reinfeldt tillträdde har 70.000 fler hamnat i det utanförskap som moderaterna gjorde till en stor fråga i valet 2006 (om man räknar på samma sätt som de gjorde då). Regeringens försö...

 • Vi behöver krafttag för att förbättra arbetsmiljön

  Publicerad i Dagens Nyheter den 10 juni 2010 Sedan regeringen Reinfeldt tillträdde har 70 000 fler hamnat i det ”utanförskap” som moderaterna gjorde till en stor fråga i valet 2006 (om man räknar på samma sätt som de gjorde då). Regeringens...

 • Regeringen vill sänka din lön

  Publicerad på Aftonbladet.se den 8 juni 2010 Regeringens jobbpolitik består av två delar. Det ena delen innebär att man straffar arbetslösa med försämrad a-kassa och högre skatt. Regeringen anser att arbetslösheten beror på att arbetslösa i...

 • Sverige behöver en politik för fler jobb

  Publicerad i Smålandstidningen den 19 maj 2010 Krisen är inte över. Trots signaler om att den svenska ekonomin långsamt återhämtar sig, så ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå. Antalet arbetslösa är nu nästan 450.000, mer än 100.00...

 • Schyssta bananer på World fair trade day

  Publicerad på gp.se den 8 maj 2010 Idag firas World Fair Trade Day, dagen för rättvis handel. Tusentals evenemang världen över kommer att äga rum till stöd för rättvis handel och bättre arbets- och levnadsvillkor. I år riktas extra fokus p...

 • Arbetsdomstolens beslut är oacceptabelt och måste omprövas av Högsta domstolen

  Publicerad i Dagens Industri 7 maj 2010 Det är svårt att tänka sig en mer Kafkaartad upplevelse. En person följer svensk lag, får domstolsbeslut på att han gjort rätt men döms därefter, av samma domstol, att betala skadestånd för att ha bru...

 • Arvet efter Arne Geijer

  Publicerad i Dala-Demokraten 7 maj 2010 En sen kväll i oktober 1967 gick LOs ordförande Arne Geijer upp i talarstolen vid den socialdemokratiska partikongressen. Han valde att ta upp en känslig fråga; hur har vi egentligen lyckats med välfärdsp...

 • Första maj-tal av Per Bardh 2010

  Det talade ordet gäller. Tema: Vi kan välja vilket samhälle vi vill ha. Kamrater I vårt land kan vi välja vilket samhälle vi vill ha. Det är för att fira den friheten som vi samlas i dag. Vi står här som en symbol för den fria tanken oc...

 • Första maj-tal av Ulla Lindqvist 2010

  Det talade ordet gäller. Kamrater, mötesdeltagare! Det är nåt speciellt med Första Maj. Temperaturen stiger – i både luften och i politiken. Det är en känsla av förväntan och möjlighet till förvandling. Och det är det alla vi som sa...

 • Första maj-tal av Wanja Lundby-Wedin 2010

  Det talade ordet gäller. Mötesdeltagare - kära göteborgare Första maj är en dag av gemenskap. Gemenskap här i Göteborg, gemenskap med kvinnor och män runt om i hela landet, som möts ute på gator och torg och tar varandra i hand i kampe...

 • Sverige kan bli mera jämlikt

  Pubilcerad på gp.se den 30 april 2010 Det svenska välfärssamhället har byggts under många år. Arbetarrörelsen ledstjärna har varit att bygga ett jämlikt samhälle – ett samhälle med möjligheter för alla. Det är ett samhällsbygge so...

 • Avtal SKA begränsa chefens oinskränkta makt

  Puplicerad på aftonbladet.se 25 mars 2010 Arbetsledningsrättens omfattning i Sverige är okänd för många. Den som drabbas av arbetsgivarens omfattande befogenhet att leda och fördela arbetet blir dock snart varse vad som gäller. Anställda på ...

 • Sverige behöver en politik för fler jobb

  Publicerad i Katrineholms Kuriren 17 mars 2010 Krisen är inte över. Trots signaler om att den svenska ekonomin långsamt återhämtar sig, så fortsätter arbetslösheten att öka. Antalet arbetslösa var i januari nästan 460.000, mer än 100.000 f...

 • Onödig press på sjukskrivna

  Publicerad på sydsvenskan.se 22 mars 2010 2008 genomförde regeringen omfattande förändringar i sjukförsäkringen. Den så kallade rehabiliteringskedjan med fasta tidsgränser i försäkringen infördes. Beslutet hade föregåtts av en lång debat...

Sida 39 av 451...36373839404142...45