Tal och artiklar

 • Arbetslinjen gäller inte alla

  Fler funktionshindrade måste ges tillträde till arbetsmarknaden. Enligt SCB är arbetslösheten bland dessa nästan dubbelt så hög som bland övriga arbetstagare. Under 2000-talet minskade dessutom sysselsättningsgraden för de cirka 300.000 funk...

 • Fel att ge unga arbetslösa sämre ersättning

  Publicerad på aftonbladet.se den 17 februari 2010 En viktig orsak till att många unga inte får jobb är att de inte söker jobb. Så sa Fredrik Reinfeldt till Sydsvenska Dagbladet förra veckan. Vi vet inte vilka belägg statsministern har för sit...

 • Per Bardhs svar till Christer Ågren

  Publicerad i Dagens Industri den 13 februari 2010 Arbetsgivarna målade tidigt in sig i ett hörn när de började prata om nollavtal våren 2009. Därför är det inte konstigt att Svenskt Näringsliv irriteras över att Riksbanken räknar med löne

 • Unga behöver heltidsarbete

  Publicerad av Corren 12 februari 2010 Kravet på rätten till heltidsarbete vid nyanställning måste bli starkare. Inte minst för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden Det är ett av LO-förbundens gemensamma krav inför den kommande avtalsr...

 • Bättre arbetsmiljö och rehab ger fler i arbete

  Publicerad i Göteborgs-Posten 2010-02-09 Tre av tio deltidsarbetande LO-medlemmar vill jobba mer men för- hindras av nedsatt arbetsförmåga eller bristande ork i förhållande till arbetets krav. Det handlar om cirka 120 000 anställda inom olika ...

 • (M) har satt 70.000 fler i utanförskap

  Publicerad på aftonbladet.se den 1 februari 2010. Regeringen tänker inte riva upp arbetslinjen, meddelar Hillevi Engström (M) i en replik till mig om a-kassan. Om hon menar den arbetslinje som Moderaterna vann senaste valet på så finns det knapp...

 • Ideologi går före arbetslösas bästa

  Svenska Dagbladets nätupplaga 20 januari 2010 Viljan att snabbt skapa förändringar har varit alliansregeringens signum. Fort ska det gå. Vi har sett det i försämringarna av a-kassan och sjukförsäkringen. Resultatet har dock lämnat mycket i ö...

 • LO: Littorin, vi vill inte konkurrera med sänkta löner!

  Aftonbladet 14 januari 2010 I dag överlämnar LO, TCO och SACO 120 000 namnunderskrifter med krav på höjt tak i a-kassan till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M). Men det är bara ett av de krav som LO ställer på en bra a-kassa. För...

 • Utveckla EU till ett välfärdssamhälle

  Puplicerat på Europaportalen 13 januari 2010 Konsekvenserna av den ekonomiska krisen kommer att kasta en skugga över det kommande decenniet. Arbetslösheten riskerar att stanna kvar vid en hög nivå, många länder står inför skattehöjningar ell...

 • Det behövs fler jobb för dem som stängs ute i dag

  Publicerad i Sydsvenska Dagbladet 12 januari 2010 Vi är många som på nära håll bevittnat regeringens haveri av sjukförsäkringen. Alltför många är de som tvingas leva mitt i nedmonteringen av den trygghetsförsäkring det handlar om. Tusental...

 • Ljus för jobben

  Publicerad i ETC Stockholm 11 dec 2009 Runt om i hela Sverige har LO denne vecka tänt tusentals ljus för jobben, mot krisen. Vårt land är nu på väg mot den värsta arbetslösheten sedan trettiotalet. Bara här i Stockholms län går 77.400 män...

 • På väg mot jämlikhet

  Krönika Pappersmagasinet dec 2009 Nu rusar tiden iväg mot jul och det är mycket som ska hinnas med dessa sista veckor. Mat, julklappar, städning och mycket annat. Egentligen rätt roliga saker för oss som får vara lite extra lediga och ha famil...

 • Regeringens reträtt räcker inte

  Aftonbladet.se 15 december 2009 Regeringens lappande och lagande av sjukförsäkringen fortsätter. I dag, onsdag, ska Riksdagen ta beslut om tillfälliga ändringar i a-kassan så att människor som utförsäkras ur sjukförsäkringen räddas unda...

 • Klyftorna i vårt land ökar nu

  Publicerad i Dagbladet 8 dec 2009 För mig har Sverige varit ett bra land att leva i. Jag växte upp i en tid då vi var övertygade om att vi alltid skulle få det bättre. Jag var en i den första generationen som fick barnbidrag och jag tillhörde ...

 • Dubbelt så många fattiga bland sjuka, pensionärer och arbetslösa

  DN-debatt 8 december 2009 Dubbelt så många fattiga bland sjuka, pensionärer och arbetslösa Att inkomstskillnaderna har ökat i Sverige är de flesta medvetna om. I en LO-rapport om inkomstutvecklingen som presenteras i dag visar det sig att de ri...

 • För låga löneökningar spär på arbetslösheten

  Publicerad i Dagens Industri 28 november 2009. Den kris som vi nu upplever är en efterfrågekris och inte en lönekostnadskris. Därför riskerar för låga löneökningar att minska sysselsättningen. Med detta som utgångspunkt har LOs styrelse nyl...

 • Otrygga anställningar gör unga arbetslösa

  Den grundläggande orsaken till ungdomars otrygga situation på arbetsmarknaden hör ihop med de anställningsformer som framför allt erbjuds ungdomar. 45 procent av alla mellan 20 och 24 år har i dag en visstidsanställning. Det är bruket av visst...

 • Regeringsförslag lämnar gästande arbetstagare skyddslösa

  SvD, Brännpunkt 4 november 2009 I dag kommer riksdagen att fatta beslut om de förslag som regeringen lagt med anledning av genomförandet av tjänstedirektivet. Om riksdagen går på regeringens linje finns anledning att hysa allvarlig oro för fö...

 • Littorin har ryckt undan fötterna på bärplockarna

  Nej, Sven Otto Littorin. Samma lagar och regler gäller inte för Thailändska bärplockare som för övriga personer som arbetar lagligt på svensk arbetsmarknad. Detta eftersom svenska myndigheter ändrade reglerna för just bärplockare 2007. Arb...

 • Fler låglönejobb med borgerliga försämringar av a-kassan

  Landsortstidningar, juli 2009 Den första juli genomfördes en rad förändringar i a-kassan. Argumenten för tidigare genomförda förändringar har varit att lägre a-kasseersättningar och högre avgifter skulle ge fler jobb. I dag har vi facit. E...

Sida 40 av 451...37383940414243...45