Tal och artiklar

 • Den borgerliga regeringen bäddar för ett generationskrig

  Det pågår en åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Den högerledda regeringen har på kort tid sjösatt en politik som tar från de unga och ger till de äldre, företrädesvis äldre, välbeställda män. Villkoren i a-kassan förändras, arbe...

 • LO-förbundens medlemmar känner yrkesstolthet

  I en undersökning har LO ställt frågan Hur viktigt arbete tycker du själv att du gör? Hela 91 procent alla anställda upplever att de gör ett ganska viktigt eller mycket viktigt arbete. Bland arbetare är det fler som anser sig ha ett mycket vik...

 • Barnens bästa i främsta rummet

  För 17 år sedan undertecknade Sverige FNs konvention om barns rättigheter. Alla som idag är 17 år och yngre, nästan två miljoner barn och ungdomar, har alltså växt upp med barnkonventionen som skydd och stöd. Betyder det att alla problem är...

 • Det är dags för en nollvision på arbetsmiljöområdet

  Varje dag går människor till sitt arbete och riskerar att inte komma hem igen. Förra året dog sammanlagt 68 personer i arbetsolyckor. Det är mer än en person per vecka! Framför allt sker olyckorna inom transport- och kommunikationssektorn, bygg...

 • Arbetsmiljöartikel LO, TCO och SACO

  Arbetet ska inte bara ge en god inkomst utan också vara fritt från diskriminering, skapa engagemang, glädje och utveckling. För att det ska bli verklighet måste vi arbeta gemensamt för att motverka arbetsmiljörisker och ställa krav på bätt...

 • Den borgerliga regeringen ger inte människor en andra chans

  Den borgerliga regeringen riktar ett dråpslag mot vuxenutbildningen. De som inte lyckats i ungdomsskolan får inte längre en andra chans. Det kan finnas flera anledningar till att människor inte klarat av grundskolan eller gymnasieskolan. Man kan h...

 • Lissabonfördraget bättre för löntagarna

  Lissabonfördraget innebär förbättringar för Sveriges och Europas löntagare. Detta konstaterade LOs kongress i somras och uttalade sitt stöd för att Lissabonfördraget antas i Sverige. I fördraget görs stadgan om grundläggande rättigheter r...

 • Marknadens frihet har fått gå före löntagarnas trygghet

  Nu ökar åter varslen i Sverige. Nu stiger räntorna medan aktiekurserna åker upp och ner. Nu drabbas än en gång LO-förbundens medlemmar av en politik där marknadens frihet har satts före löntagarnas trygghet. Inte sedan början av 90-talet ha...

 • Många löntagare känner oro och ilska över Lavalmålet

  Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på avtal mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Tillsammans reglerar arbetsmarknadens parter villkoren på arbetsmarknaden. Innebörden av detta är lägre löner och sämre anställningsvillkor i...

 • Regeringens politik krockar med verkligheten

  Den borgerliga regeringen har grundligt misslyckats att leva upp till många väljares förväntningar. Det syns tydligt i opinionsmätningarna. Regeringen möter allt större motstånd från såväl höger som vänster. Jag menar att det beror på at...

 • Satsa på yrkesutbildningarna

  Visst behöver skolan förändras. Inom LO vill vi hitta nya framtidsinriktade utbildningsvägar som bättre svarar mot arbetsmarknadens behov och som bryter traditionella könsmönster. Det betyder inte att ungdomarna ska delas in i antingen teoretis...

 • Tre frågor till moderaterna och Fredrik Reinfeldt (081128)

  I helgen arrangerar moderaterna ett framtidskonvent. Det är mindre än två år till nästa val och regeringen effektuerar det ena vallöftet efter det andra utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Det blir allt tydligare att man förlitar sig på e...

 • Ökad ohälsa bland unga på arbetsmarknaden

  En arton årig tjej kontaktar fackets hjälptelefon och berättar att hon arbetar som jordgubbsförsäljare utanför ett köpcentrum. Lönen är 40 kronor i timmen. Anställningskontraktet är ofullständigt och arbetsgivaren kontrollerar henne flera ...

 • Marknadens frihet har fått gå före löntagarnas trygghet

  Nu ökar åter varslen i Sverige. Nu stiger räntorna medan aktiekurserna åker upp och ner. Nu drabbas än en gång LO-förbundens medlemmar av en politik där marknadens frihet har satts före löntagarnas trygghet. Inte sedan början av 90-talet ha...

 • Pensionen – en livsviktig affär

  Alla har väl någon gång funderat över vad man skulle göra om man vann en miljon eller tre. Säg pensionspengar istället och många bara slår ifrån sig. Faktum är att blygsamma årligt avsatta pensionspengar växer snabbt och blir ett ansenlig...

 • Tre frågor till moderaterna och Fredrik Reinfeldt

  Artikel med anledning av moderaternas framtidskonvent den 28-29/11 2008 I helgen arrangerar moderaterna ett framtidskonvent. Det är mindre än två år till nästa val och regeringen effektuerar det ena vallöftet efter det andra utan att ta hänsyn...

 • Översyn av utstationeringsdirektivet

  De grundläggande sociala och mänskliga rättigheterna i EU skall inte underordnas de ekonomiska friheterna. Det slog en bred majoritet i Europaparlamentet fast när det röstade för betänkandet om utmaningar för kollektivavtalen i EU. Parlamentet...

 • LO-ordförandena: Samla partierna och parterna för överläggningar om alla varsel

  Facken måste ha rätt att hävda rätt lön och bra anställningsvillkor för alla arbetstagare som jobbar i Sverige. Och för det måste vi kunna gå i konflikt, annars blir det svårt att förhindra lönedumpning och osund konkurrens, skriver LO:s ...

 • Hög tid att pröva andra mediciner

  Hög tid att pröva andra mediciner Oron sprider sig på arbetsmarknaden och alltfler av LO-förbundens medlemmar drabbas av den ekonomiska nedgången. Igår besökte jag Ånhammars såg nära Stjärnhov. Sågen ska läggas ner och de anställda är u...

 • Regeringen hotar den svenska modellen

  Hur hjälper regeringen löntagarna, undrar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande Ulla Lindqvist och avtalssekreterare Per Bardh I dagarna samlas den borgerliga regeringens företrädare i Varberg. När de vann valet 2006 var svensk...

Sida 42 av 451...39404142434445