LO-ekonomerna

 • Stora skillnader mellan LO:s utbildningsjobb och alliansens inträdesjobb

  Alliansförslaget om lagstiftade låglönejobb är en kraftig inskränkning i föreningsfriheten och förhandlingsrätten. LO:s förslag om utbildningsjobb är en avtalsmodell som inte gör skillnad på var du är född, skriver LO-ekonom Torbjörn Hållö.

   

 • Politiker ska inte sitta i riksdagen och bestämma löner

  Problemet med etableringen för nyanlända har med politiska misslyckanden att göra. I stället för att komma med lösningar på dessa problem smiter Allianspartierna från sitt eget ansvar genom att hota om lagstiftning om lägre löner”, skriver Torbjörn Hållö (LO) och Torbjörn Johansson (LO).

   

 • Nu krävs rejäla och modiga ekonomiska reformer

  Det ser ljust ut för Sverige. Samtidigt står vi inför stora strukturella utmaningar som måste hanteras. Det duger inte med politiskt småduttande. Nu krävs rejäla och modiga reformer. Återinför fastighetsskatten och kasta ut vinstdrivande skolor, skriver LO-ekonomerna.

   

 • Så kan 50 000 arbetslösa få ett jobb

  Vi är redo att acceptera att arbetsgivarens lönekostnader tillfälligt kommer att behöva avvika från befintliga avtal, för att ge de nyanlända en chans att komma in på arbetsmarknaden. Med vårt förslag kan tiotusentals få ett första jobb, skriver Karl-Petter Thorwaldsson med flera från LO.

 • Utbildningsjobb är rätt väg att gå

  I stället för att hitta på nya enkla jobb som försvunnit på svensk arbetsmarknad, så behöver vi se till att nyanlända och andra som står långtifrån arbetsmarknaden kan ta de jobb det råder brist på. Då är Utbildningsjobb rätt väg att gå”, skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom. Det stora vägvalet på svensk arbetsmarknad står mellan permanenta enkla jobb med lägre löner eller att öka kompetensen hos de som inte har tillräckliga kunskaper. LO väljer det senare.

   

 • Fi har fel i sak

  I måndags presenterade LO förslaget om utbildningsjobb. I Kommunalarbetaren kritiserar Annelie Nordström och Meriam Chatty från Feministiskt initiativ förslaget i en debattartikel.

   

 • Ska Sverige bli en Downton Abbey-ekonomi?

  Vari ligger rättvisan i att en hårt arbetande LO-familj ska betala högre skatt än den som lever på ärvda rike¬domar? Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande, och Torbjörn Hållö, LO-ekonom.

   

 • Sverige måste ha råd med välfärd i världsklass

  Det måste vara möjligt att säkerställa att högkvalitativ vård finns över hela landet”, skriver Berit Müllerström, Åsa-Pia Järliden Bergström och Joa Bergold.

   

 • Satt i skuld? Du ska få chansen att bli fri

  LO: Överskuldsättning är inte en följd av vårdslöst beteende à la Lyxfällan. Omkring en kvarts miljon vuxna i Sverige är långvarigt överskuldsatta. Det innebär att de har haft skulder hos Kronofogdemyndigheten i minst fem år. Över 90 000, mer än var hundrade vuxen, har varit överskuldsatta i tjugo år eller längre. Många av dem kommer aldrig att bli skuldfria.

   

 • Underskatta inte utmaningen

  Vi kan inte blunda för växande kunskapsklyftor i och med den stora integrationsutmaning som pågår. Nu krävs handling, skriver LO-utredaren Linda Grape och LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

   

 • Utbildning för nyanlända måste kvalitetssäkras

  På DN Debatt (14/10) påtalar moderata kommunalråd några av de utmaningar som samhället står inför i etablering och integration av flyktingar. Vi instämmer i flera av kommunalrådens krav. Dock saknas några perspektiv som vi anser är viktiga för en lyckad etablering av nyanlända, skriver Linda Grape och Torbjörn Hållö, LO.

   

 • Vi behöver inte hitta på några "enkla jobb"

  Istället för att diskutera hur de ”enkla jobben” kan bli fler borde politikerna satsa krutet på hur fler kan ta de lediga jobben, skriver LO-ekonomen Torbjörn Hållö

   

 • Våra krav på budgeten

  På tisdag presenterar regeringen budgetpropositionen. Vår uppfattning är att de sjunkande kunskapsnivåerna och de ökande kunskapsklyftorna utgör det största hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson, Ola Pettersson, Linda Grape och Torbjörn Hållö.

   

 • Utan bra skola riskeras den svenska modellen

  Vår artikel och rapport om "Enkla jobb" har väckt reaktioner och repliker (DN Debatt 31/7). Flera kommentarer baseras på missuppfattningar, men vi möts också av instämmanden, skriver företrädare för LO. Vår artikel och rapport om "Enkla jobb" har väckt reaktioner och repliker (DN Debatt 31/7). Flera kommentarer baseras på missuppfattningar, men vi möts också av instämmanden, skriver företrädare för LO. 

 • Fler enkla jobb försämrar befolkningens kunskaper

  Felaktig strategi. Det finns inget eftersträvansvärt med att öka andelen jobb som är ”enkla”. I morgon, söndag, publicerar LO en rapport som visar att länder där befolkningen har dåliga grundläggande kunskaper och färdigheter tenderar att präglas av lägre sysselsättning och fler ”enkla jobb”, skriver Linda Grape, Torbjörn Hållö och Ola Pettersson, LO.

 • Överskottsmålet olämpligt i Sveriges läge

  Sju partier har kommit överens¬ om ett sänkt överskottsmål. Men målet är inte lämpligt i Sveriges nuvarande läge och regeringen bör fortsätta att ha underskott under en period, ¬skriver LO-ekonomerna Ola ¬Pettersson och Åsa-Pia Järliden Bergström.

   

 • Felaktig bild av äldre flyktingar utan utbildning

  Nyckeln till framgångsrik etablering är att höja kunskaper och färdigheter hos de 95 procent av de nyanlända som är under 50 år, skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom och Ulrika Vedin, LO-utredare.

   

 • Sverige behöver ett nytt budgetsystem

  Finanspolitiken står inför större vägval än bara om överskottsmålet ska ersättas med ett balansmål. För att det ska bli tydligt vilka prioriteringar som är bäst för Sverige behöver statsbudgeten få också en balansräkning, anser Dan Andersson och Sebastian de Toro.

   

 • Sänkta löner mycket riskabel metod

  Flera borgerliga debattörer har argumenterat för ökad löne¬spridning, särskilt i form av lägre så kallade lägstalöner. Vår bedömning är att sänkta löner som strategi för att hantera ökade kunskapsklyftor är en mycket riskabel metod, skriver Ola Pettersson, Linda Grape och Torbjörn Hållö, LO, i en replik.

   

 • Högt pris för ökade löneskillnader

  Arbetsmarknadsekonomiska rådet, instiftat av Svenskt Näringsliv, anser att ökade kunskapsskillnader bör mötas med ökade löneskillnader (DN Debatt 21/4). Rådets recept är ett vägval bort från en svensk högproduktiv modell. Att välja denna väg har ett högt pris, skriver LO-företrädare.

   

Sida 3 av 512345