Övriga tal och artiklar

 • Många frågetecken inför europakten

  EUs ledare har nu i flera års tid haft fullt upp. Miljoner arbetslösa européer utgör fortsatt miljoner anledningar att hitta bra verktyg för att få utvecklingen på rätt spår igen. Tillväxten måste få grogrund. EUs medlemsstater har bättre förutsättningar att lägga den grunden genom gemensamma lösningar, än enskilda stater var för sig.

 • Orimliga regler banar väg för ohelig koalition

  Orimliga regler i sjuk-och arbetslöshetsförsäkringen bäddar för en proteststorm som förenar det kristna kärleksbudskapet med arbetar-och fackföreningsrörelsens solidaritetstanke menar Kjell Rautio, välfärdsutredare vid LO.

 • Högre löner gynnar jobben

  Västsverige har drabbats av ett hårt slag i och med att Saab läggs ned. Arbetslösheten i Västra Götaland är redan hög, tredje kvartalet år 2011 var 6,5 procent arbetslösa. I Konjunkturinstitutets prognos härom veckan pekade man på en svagare tillväxt i Sverige än tidigare år. Nästa år beräknas BNP tillväxten endast till 0,6 procent och arbetslösheten beräknas bli 7,8 procent.

 • Sluten kontanthantering minskar rånen i butikerna

  Julhelgen är en viktig tid för handeln och det är sällan som butikernas kassor är så välfyllda som nu under jul- och nyårshelgerna. Men den stora mängden kontanter lockar också till sig rånare. Trots att problemet uppmärksammats mycket på senare år genomförs dagligen mellan två och tre butiksrån, året om. Det är givetvis fullständigt oacceptabelt, särskilt när vi vet att det faktiskt går att göra något åt. Det som krävs är därför tvingande lagregler om säker kontanthantering i butiker och bensinstationer.

 • Det räcker inte med praktik – den ska vara meningsfull också

  Praktik är regeringens senaste satsning för arbetslösa ungdomar . Problembeskrivningen är högst relevant. Det är framförallt unga utan avklarade gymnasiestudier som har det tufft på arbetsmarknaden. I Svd läser vi att deras utsatta situation framöver ska bearbetas med fler praktikplatser.

 • Lönebidrag är bättre än statlig praktik

 • Det handlar om lön eller aktieutdelningar

  På DN-debatt (5/12-11) ger Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv, uttryck för sin uppfattning att fackens lönekrav saknar ekonomisk rimlighet. Det är ingen ovanlig uppfattning från vare sig honom eller den organisation han företräder. Sådana åsikter är snarast legio bland direktörer. Mer häpnadsväckande är påståendet att facken varken bryr sig om förutsättningarna för industrin eller Sveriges ekonomi. Låt oss först göra klart att det är fackens medlemmar som förlorar mest på arbetslösheten. Det är våra medlemmar som vid arbetslöshet är hänvisade till den urholkade a-kassa som ger en avsevärt försämrat inkomst. Är det något som facken värnar så är det full sysselsättning. Men detta kan inte tas till intäkt för att facket ska acceptera vilka lönebud som helst från arbetsgivarna.

 • Lyssna inte på nobelpristagaren

  Idag, den 10 december, tar Thomas Sargent emot Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I en intervju i SVT i veckan betonade han att det är viktigt med låg ersättning vid arbetslöshet för att motivera den som är arbetslös att söka annat arbete med lägre lön, istället för att fortsätta vara arbetslös. Finansminister Anders Borg, som fick kommentera intervjun tog tillfället i akt att framhålla regeringens politik. Enligt honom utgör Sargents forskning en varning för dem som vill höja arbetslöshetsersättningen. Det är uppenbart vem han avser. Inte minst LO har länge krävt att arbetslöshetsersättningen måste förbättras. Ersättningen höjdes senast för nästan 10 år sedan och ersättningen är sedan dess högst 680 kronor per dag, eller 14 960 kronor i månaden före skatt. Det är bara 12-13 procent av löntagarna som kan få 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning. För den som fick socialbidrag 2010 berodde det i 38 procent av fallen på arbetslöshet.

 • När vi hjälps åt får alla det bättre

  LO:s avtalssekreterare förklarar varför han är nöjd med det nya försäkrings­avtalet. LO och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram ett nytt preliminärt försäkringsavtal som godkändes av LO:s styrelse måndagen den 28 november. Avtalet är det första som sluts i avtalsrörelsen och en stor facklig framgång. Bland annat innehåller överenskommelsen 100 procent av lönen från första dagen vid arbetsskada, höjd kompensation vid sjukersättning och bättre pensionsvillkor för gravida.

 • Regeringens tur att ta ansvar för arbetsmarknadspolitiken

  Finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström talar gärna om hur bra den svenska modellen fungerar och att de tillsammans med parterna vill bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

 • Obligatorisk a-kassa ger falsk trygghet

  "Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det andra trygghetssystem som fångar upp människor" sa Fredrik Reinfeldt i en intervju i Svenska Dagbladet för en tid sedan. Med det syftade han på att den som förlorar jobbet idag kan tvingas låna pengar av anhöriga eftersom arbetslöshetsförsäkringen allt mer sällan innebär ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

 • Starkt stöd för att minska antalet otrygga anställningar

  I veckan samlas runt 800 av LO-förbundens förtroendevalda på 12 orter runt om i Sverige för att diskutera och planera inriktningen på nästa års verksamhet. Det fackliga arbetet försvåras av hög arbetslöshet och ekonomiska oro i världen. Samtidigt har vi en pågående avtalsrörelse. Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser om den ekonomiska utvecklingen. Men det är uppenbart att det inte är lönebildningen eller löntagarnas villkor som är problemet. Däremot vet vi att i tider av osäkerhet är det extra viktigt att fack och arbetsgivare tar ett gemensamt samhällsekonomiskt ansvar. För att lyckas med detta krävs stabila centrala kollektivavtal. Från fackligt håll vill vi i den kommande avtalsrörelsen se avtal som kombinerar reallöneökningar och minskade löneskillnader med hög sysselsättning och samhällsekonomisk balans.

 • Stödet är starkt för lika löner

  Just nu ökar den ekonomiska oron i världen. Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser om den ekonomiska utvecklingen, men det är uppenbart att det inte är lönebildningen eller löntagarnas villkor som är problemet.

 • De riskeras att utnyttjas

  Regeringens politik har lett till att den som arbetskraftsinvandrar till Sverige får en mycket svag position. Priset betalas av både individer och seriösa företag. Gör det i stället lättare att få permanent uppehållstillstånd, skriver Wanja Lundby-Wedin, LO

 • Svenska folket stöder LOs avtalskrav

  Svenska folket ger sitt stöd till LO i avtalsrörelsen och säger nej till arbetsgivarnas krav på ökade löneskillnader, sänkta ingångslöner och osäkra visstidsanställningar. Det visar en undersökning från opinionsföretaget Novus, berättar LOs Per Bardh.

 • Ingen trygghet för visstidsanställda

  I praktiken är det möjligt för arbetsgivaren att kringgå reglerna och ha visstidsanställningar under hur lång tid som helst. På så sätt blir många helt utan anställningsskydd. Det skriver Per Bardh, avtalssekreterare, LO.

 • Nu tar LO strid mot visstidsanställningar

  LO-förbunden vill i årets avtalsrörelse begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill vi begränsa till maximalt två år, skriver LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin.

 • Vi vill inte ha revansch – bara reallöneökningar

  Det är smickrande att stora delar av Svenskt Näringsliv tycks tro att låga löneökningar i avtalsrörelsen kan stoppa en eventuell efterfrågekris. Nog är det att förstora svenska löntagares möjlighet att häva ett globalt problem. Det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända med världsekonomin. Samtidigt måste fackets syn på avtalsrörelsen vara långsiktigare än börsens dagliga svängningar. Den fackliga utgångspunkten är att om löneökningarna blir låga kommer folk att tro att det är kris, börja spara och sluta konsumera. Då blir krisen ett faktum.

 • Öka anslagen för arbetsmiljöarbete, Reinfeldt!

  I takt med att antalet små arbetsplatser ökar växer kraven på de regionala skyddsombuden. Men resurserna för de regionala skyddsombudens arbetsmiljöarbete ökar inte i tillräcklig utsträckning, Det visar en ny rapport som tagits fram av arbetsmiljöforskare vid Högskolan i Dalarna. LO, TCO och Saco uppmanar nu regeringen att öka anslagen för de regionala skyddsombudens arbetsmiljöarbete.

 • Familjepolitiken måste främja arbetslinjen

  Efter fem år i regeringsställning tillkännagav jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström häromveckan, att det är dags att analysera orsakerna till varför arbetslivet fortfarande erbjuder så olika villkor för kvinnor och män.

Sida 13 av 241...10111213141516...24