Övriga tal och artiklar

 • Schyssta bananer på World fair trade day

  Publicerad på gp.se den 8 maj 2010 Idag firas World Fair Trade Day, dagen för rättvis handel. Tusentals evenemang världen över kommer att äga rum till stöd för rättvis handel och bättre arbets- och levnadsvillkor. I år riktas extra fokus p...

 • Arbetsdomstolens beslut är oacceptabelt och måste omprövas av Högsta domstolen

  Publicerad i Dagens Industri 7 maj 2010 Det är svårt att tänka sig en mer Kafkaartad upplevelse. En person följer svensk lag, får domstolsbeslut på att han gjort rätt men döms därefter, av samma domstol, att betala skadestånd för att ha bru...

 • Arvet efter Arne Geijer

  Publicerad i Dala-Demokraten 7 maj 2010 En sen kväll i oktober 1967 gick LOs ordförande Arne Geijer upp i talarstolen vid den socialdemokratiska partikongressen. Han valde att ta upp en känslig fråga; hur har vi egentligen lyckats med välfärdsp...

 • Första maj-tal av Per Bardh 2010

  Det talade ordet gäller. Tema: Vi kan välja vilket samhälle vi vill ha. Kamrater I vårt land kan vi välja vilket samhälle vi vill ha. Det är för att fira den friheten som vi samlas i dag. Vi står här som en symbol för den fria tanken oc...

 • Första maj-tal av Ulla Lindqvist 2010

  Det talade ordet gäller. Kamrater, mötesdeltagare! Det är nåt speciellt med Första Maj. Temperaturen stiger – i både luften och i politiken. Det är en känsla av förväntan och möjlighet till förvandling. Och det är det alla vi som sa...

 • Första maj-tal av Wanja Lundby-Wedin 2010

  Det talade ordet gäller. Mötesdeltagare - kära göteborgare Första maj är en dag av gemenskap. Gemenskap här i Göteborg, gemenskap med kvinnor och män runt om i hela landet, som möts ute på gator och torg och tar varandra i hand i kampe...

 • Sverige kan bli mera jämlikt

  Pubilcerad på gp.se den 30 april 2010 Det svenska välfärssamhället har byggts under många år. Arbetarrörelsen ledstjärna har varit att bygga ett jämlikt samhälle – ett samhälle med möjligheter för alla. Det är ett samhällsbygge so...

 • Avtal SKA begränsa chefens oinskränkta makt

  Puplicerad på aftonbladet.se 25 mars 2010 Arbetsledningsrättens omfattning i Sverige är okänd för många. Den som drabbas av arbetsgivarens omfattande befogenhet att leda och fördela arbetet blir dock snart varse vad som gäller. Anställda på ...

 • Sverige behöver en politik för fler jobb

  Publicerad i Katrineholms Kuriren 17 mars 2010 Krisen är inte över. Trots signaler om att den svenska ekonomin långsamt återhämtar sig, så fortsätter arbetslösheten att öka. Antalet arbetslösa var i januari nästan 460.000, mer än 100.000 f...

 • Onödig press på sjukskrivna

  Publicerad på sydsvenskan.se 22 mars 2010 2008 genomförde regeringen omfattande förändringar i sjukförsäkringen. Den så kallade rehabiliteringskedjan med fasta tidsgränser i försäkringen infördes. Beslutet hade föregåtts av en lång debat...

 • Var fjärde arbetare klarar inte en oförutsedd utgift

  Publicerade på Aftonbladet 19 mars 2010 När barnbidragen betalas ut idag kommer de som en räddning för många familjer med små marginaler. Det är pengar som gör att man klarar matinköpen den sista veckan innan lönen kommer. I spåren av kris...

 • LO accepterar inte att kvinnor är felavlönade

  Publicerad på aftonbladet.se 16 mars 2010 Villkoren i arbetslivet är avgörande för ett jämställt samhälle. En otrygg anställning, låg lön och ett hårt styrt arbete är tyvärr många kvinnors vardag. Värst är situationen för kvinnor i LO...

 • Samhället tjänar på att fler jobbar mer

  Publicerad på aftonbladet.se 4 mars 2010 En halv miljon svenskar arbetar deltid mot sin egen vilja. Nästan 300.000 av dem skulle kunna öka sin arbetstid om de fick möjligheten. De flesta är kvinnor i arbetaryrken. Hälften av alla LO-kvinnor arbe...

 • Arbetslinjen gäller inte alla

  Fler funktionshindrade måste ges tillträde till arbetsmarknaden. Enligt SCB är arbetslösheten bland dessa nästan dubbelt så hög som bland övriga arbetstagare. Under 2000-talet minskade dessutom sysselsättningsgraden för de cirka 300.000 funk...

 • Fel att ge unga arbetslösa sämre ersättning

  Publicerad på aftonbladet.se den 17 februari 2010 En viktig orsak till att många unga inte får jobb är att de inte söker jobb. Så sa Fredrik Reinfeldt till Sydsvenska Dagbladet förra veckan. Vi vet inte vilka belägg statsministern har för sit...

 • Per Bardhs svar till Christer Ågren

  Publicerad i Dagens Industri den 13 februari 2010 Arbetsgivarna målade tidigt in sig i ett hörn när de började prata om nollavtal våren 2009. Därför är det inte konstigt att Svenskt Näringsliv irriteras över att Riksbanken räknar med löne

 • Unga behöver heltidsarbete

  Publicerad av Corren 12 februari 2010 Kravet på rätten till heltidsarbete vid nyanställning måste bli starkare. Inte minst för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden Det är ett av LO-förbundens gemensamma krav inför den kommande avtalsr...

 • Bättre arbetsmiljö och rehab ger fler i arbete

  Publicerad i Göteborgs-Posten 2010-02-09 Tre av tio deltidsarbetande LO-medlemmar vill jobba mer men för- hindras av nedsatt arbetsförmåga eller bristande ork i förhållande till arbetets krav. Det handlar om cirka 120 000 anställda inom olika ...

 • (M) har satt 70.000 fler i utanförskap

  Publicerad på aftonbladet.se den 1 februari 2010. Regeringen tänker inte riva upp arbetslinjen, meddelar Hillevi Engström (M) i en replik till mig om a-kassan. Om hon menar den arbetslinje som Moderaterna vann senaste valet på så finns det knapp...

 • Ideologi går före arbetslösas bästa

  Svenska Dagbladets nätupplaga 20 januari 2010 Viljan att snabbt skapa förändringar har varit alliansregeringens signum. Fort ska det gå. Vi har sett det i försämringarna av a-kassan och sjukförsäkringen. Resultatet har dock lämnat mycket i ö...

Sida 19 av 241...16171819202122...24